Akreditované inovačné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
inovačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie: Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania sme vytvorili na základe našich doterajších skúseností vo vzdelávaní učiteľov a obsahovo vychádza z nášho základného kurzu. Je vhodný pre učiteľov, ktorí ešte so sadou micro:bit nepracovali a je realizovaný kompletne online. Kurz je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

  • 10 týždňov (50 hodín)
  • Pre začiatočníkov
Inovačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie: Pokročilá práca s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania je pokračovaním kurzu Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode. Je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú naučiť pokročilé techniky a aktivity so sadou micro:bit. Je realizovaný kompletne online a je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

  • 50 hodín
  • Pre mierne pokročilých
inovačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie: Edukačná robotika s umením

Tento kurz inovačného vzdelávania ponúka návod, ako naplánovať medzipredmetové aktivity spájajúce edukačnú robotiku s umeleckým predmetom v kontexte zmiešaného vyučovania s cieľom rozvíjať u žiakov informatické myslenie. Kurz je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

  • 50 hodín
  • Pre začiatočníkov