Akreditované inovačné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
inovačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie: Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania sme vytvorili na základe našich doterajších skúseností vo vzdelávaní učiteľov a obsahovo vychádza z nášho základného kurzu. Je vhodný pre učiteľov, ktorí ešte so sadou micro:bit nepracovali a je realizovaný kompletne online. Kurz je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

  • 10 týždňov (50 hodín)
  • Pre začiatočníkov