Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie: Pokročilá práca s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania je pokračovaním kurzu Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode. Je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú naučiť pokročilé techniky a aktivity so sadou micro:bit. Je realizovaný kompletne online a je určený pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy.

Registrovať sa na kurz

O kurze

Ak ste absolvovali inovačné vzdelávanie Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode tento kurz je jeho pokračovaním. Naučíte sa v ňom pracovať s LEDkami, LED pásikmi, analógovým vstupom či prostredím TinkerCad a zoznámite sa s ďalšími inovativnými učiteľmi a ich prácou s micro:bitmi. Kurz bude prebiehať predovšetkým v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.

Tento kurz inovačného vzdelávaneje je primárne určený pre učiteľov a učiteľky informatiky na základných a stredných školách, a tak v ňom nájdete mnoho rád, ako pracovať s micro:bitmi v škole.

Štruktúra kurzu

Tento kurz inovačného vzdelávania je realizovaný online a má dĺžku 10 týždňov (50 hodín). Je zložený z:

 • prezenčnej časti (8 hodín),
 • dištančnej časti (42 hodín),
 • záverečnej skúšky pred odbornou komisiou.

Prezenčnú časť kurzu realizujeme online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Z každého online stretnutia zhotovujeme záznam, aby ste sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť. Avšak osobná účasť na online stretnutiach je jednou z podmienok úspešného ukončenia programu. Celkovo vás čakajú 4 online stretnutia a jedno online stretnutie k záverečnej skúške.

Dištančná časť kurzu je tvorená videolekciami. Lekcie vám budú sprístupňované postupne v jednotlivých týždňoch a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie. Po každej lekcii je potrebné odovzdať mini projekt. Odovzdanie týchto mini projektov je tiež jedna z podmienok úspešného ukončenia kurzu.

Záverečná skúška. Obsahom záverečnej skúšky je vypracovanie projektu a jaho prezentácia pre odbornou komisiou. Termín prezentácie si, prosím, rezervujte v registračnom formulári pri prihlasovaní sa na kurz.

Kurzom vás budú sprevádzať naši lektori a spoznáte aj ďalších inšpiratívnych učiteľov a učiteľky z praxe, ktorí už micro:bity vo vyučovaní využívajú.

Cieľom tohto kurzu je, aby bol čo najviac praktický, a preto si budete jednotlivé aktivity programovať a zapájať spoločne s nami.


Podmienky ukončenia kurzu

 • Absolvovanie najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania - 5 čiastkových projektov.
 • Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou. Obsahom záverečnej skúšky je aj prezentácia realizovaných čiastkových projektov dištančného vzdelávania.

Pre absolvovanie kurzu pre potrebné mať k dispozícii aspoň jeden BBC micro:bit pre reálnu prácu na zadaniach.


Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.


Cena kurzu

Cena kurzu je 130 EUR s DPH.

O refundáciu nákladov na kurz inovačného vzdelávania môže vaša škola požiadať zo zdrojov Plánu obnovy od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete v metodickom usmernení.


Kurz inovačného vzdelávania realizujeme na základe oprávnenia 42/2023 – IV, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Na stiahnutie: List inovačného vzdelávania

Zoznam lekcií

Prihláška

1. spoločné online stretnutie


Zapojenie LEDky

7m 25s


Blikajúca LEDka

5m 16s


Zapojenie dvoch LEDiek

7m 25s


PWM

8m 27s


Papierový robot

2m 47s


Semafor

9m 45s


Disco guľa

2m 28s


RGB LEDka

6m 03s


Projekt s LEDkami

LED pásiky

7m 18s


Dúha na LED pasiku

6m 06s


Nastavenie konkrétnych pixelov

9m 58s


Náhodné zobrazovanie farieb (a ladenie/krokovanie programu)

11m 11s


Maják na LED pásiku

9m 53s


Graf svetelnosti

4m 04s


Tvorba animácie na LED pásiku

3m 32s


Ako na dlhšie LED pásiky

10m 56s


Projekt s NeoPixel LED pásikom


Spätná väzba na prvé 2 týždne kurzu

2. spoločné online stretnutie


Spätná väzba na 2. online stretnutie


Zobrazovanie dát z v MakeCode

8m 42s


Koláčový alarm

10m 55s


Magnetometer

5m 47s


Kompas

8m 46s


Vodováha

10m 54s


Meranie hluku (iba V2)

4m 27s


Projekt so zabudovanými senzormi

Meranie napätia na batérií

11m 15s


Potenciometer

9m 09s


Ovládanie hlasitosti reproduktora

5m 09s


Ovládanie intenzity LEDky

5m 06s


Meranie salinity

16m 50s


Meranie vlhkosti pôdy

7m 26s


Externé analógové senzory

5m 18s


Projekt s analógovým vstupom


Spätná väzba na 3. a 4. týždeň kurzu

3. spoločné online stretnutie


Digitálny vstup

8m 54s


Komunikácia cez káble

6m 14s


Predstavenie TinkerCad prostredia

14m 58s


Pokročilejší projekt v TinkerCade

14m 58s


Možnosti pre učiteľa v TinkerCade

7m 53s


Projekt v prostredí TinkerCad


Záverečný projekt

Rozširujúce sady a robotika

5m 29s


BONUS: Vodná raketa

19m 05s


BONUS: Otvorené licencie


Spätná väzba na celý kurz

Záverečný projekt

Často kladené otázky

Podľa § 55 ods.1 písm.a) a písm.b), zákona č.138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch, je cieľom inovačného vzdelávania prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ako aj uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Naše inovačné vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov v kategóri učiteľa a podkategórie :

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,

ktorí dosiahli príslušný stupeň vzdelania (minimálne 2 .stupeň vysokoškolského vzdelania) a spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou bez definovania vyučovacieho predmetu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má absolvent nárok po dobu 7 rokov.

 • Absolvovanie najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania (čiastkové projekty).
 • Vypracovanie a prezentácia záverečného projektu pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č.138/2019 Z.z

Obsahom záverečnej skúšky je aj prezentácia realizovaných čiastkových projektov dištančného vzdelávania.

Áno, po ukončení kurzu inovačného vzdelávania vám systém vygeneruje osvedčenie s vaším menom a detailmi o absolvovanom kurze.

Tento kurz inovačného vzdelávania prebieha kompletne online. Je zložený z prezenčnej časti, ktorú realizujeme prostredníctvom aplikácie ZOOM a dištančnej časti, ktorá je tvorená videolekciami, samoštúdiom a prácou na zadaniach. Na záver je záverečná skúška, ktorá prebieha tak isto online.

Zo ZOOM stretnutí zhotovujeme záznam, aby ste sa k preberaným témam mohli kedykoľvek vrátiť.

Pre absolvovanie tohto kurzu odporúčame absolvovať náš základný kurz inovačného inovačného vzdelávania.

Pre tento pokročilý kurz momentálne nemáme vytvorene pracovné list tak, ako to je pri základnom kurze.

Pre absolvovanie prezenčnej formy vzdelávania budete potrebovať aplikáciu ZOOM. Odporúčame, aby ste si aplikáciu stiahli a otestovali ešte pred začatím kurzu. Ďalej budete potrebovať mikrofón a uvítame aj videokameru, aby sme sa mohli vidieť.

V kurze budeme využívať komponenty zo Základnej sady Učíme s Hardvérom. Samozrejme, nemusíte mať presne tú istú sadu, no odporúčame mať k dispozícii:

 • BBC micro:bit (ideálne 2 ks na bezdrôtovú komunikáciu, no postačuje aj 1 ks – na verzii nezáleží),
 • micro USB kábel,
 • držiak na batérie k micro:bitu a 2x AAA batérie,
 • krokosvorkové káble,
 • reproduktor s JACK vstupom.

Ak na škole ešte nemáte sady BBC micro:bit, môžete jednu bezplatne získať v rámci MINI ENTER výzvy. Je potrebná samostatná registrácia.

Registrácia na kurz

Vyberte si termín, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

IV POKROČILÍ - SEPTEMBER 2024

Spoločné stretnutia:
16. september 2024 16:00 - 18:00
2. október 2024 16:00 - 18:00
21. október 2024 16:00 - 18:00

Registrácia možná do: 14. september 2024 (alebo do naplnenia kapacity).


Tento kurz zahŕňa
 • Počet videí 37
 • Celkový čas videí 5h 0m 04s
 • Úroveň Pre mierne pokročilých
 • Dĺžka kurzu 50 hodín
 • Certifikát Certifikát inovačného vzdelávania

avatar
Marek Mansell

Garant, lektor video lekci a kurzu

avatar
Nika Kvaššayová

Lektorka video lekcií