Ako žiakov zaujať na hodinách informatiky? A ako ich pri tom aj naučiť niečo užitočné, ako je digitálna gramotnosť? Ideálnou voľbou je programovateľná "hračka", ktorá okrem iného bliká, bzučí, reaguje na dotyk či ovláda motorčeky.

Čo je to micro:bit?

BBC micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý robí informatiku hrou. Obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Najlepšie na ňom je však možnosť pripájať ďalšie senzory a aktory - LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Využiť sa tým pádom dá napr. v biológii (automatizovaný inkubátor), geografii (meteo stanica), chémii (meranie CO2) či dokonca na hodinách literatúry! Možnosti sú takmer nekonečné...


Podpora učiteľov

Uvedomujeme si, že prvým krokom k zaujímavejším hodinám informatiky je správna podpora učiteľov. Preto pravidelne organizujeme školenia pre učiteľov informatiky, v rámci ktorých pracujeme so zariadeniami BBC micro:bit. Zároveň sme kedykoľvek k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, a to aj na našom fóre.

BBC micro:bit image

Učebné materiály

Nakoľko jednou z najväčších prekážok pri využívaní hardvéru v školstve je malé množstvo materiálov lokalizovaných pre Slovensko, pracujeme na prekladoch a taktiež tvorbe vlastných materiálov, ktoré zverejňujeme pod otvorenými licenciami. Ich zoznam nájdete tu.