Partneri a sponzori

Ďakujeme

Projekt Učíme s Hardvérom, súťaž SPy Cup a ani konferencia PyCon so sekciou EduSummit by neboli možné bez sponzorov a partnerov, a preto im patrí veľká vďaka.


Sponzori projektu Učíme s Hardvérom

Accenture Nadačný fond

Accenture Nadačný fond

Nadačný fond Telekom

Nadačný fond Telekom

EuroPython Society

Netherlands Chamber of Commerce

V minulosti nás podporili

EuroPython Society

EuroPython Society

Python Software Foundation

Python Software Foundation

Nadácia Orange

Nadácia Orange

Partneri a podporovatelia projektu Učíme s Hardvérom

Programujeme micro:bit v MicroPythone

Nadácia Pontis

Partneri a sponzori súťaže SPy Cup 2020