Partneri a sponzori

Ďakujeme

Projekt Učíme s Hardvérom, súťaž SPy Cup a ani konferencia PyCon so sekciou EduSummit by neboli možné bez sponzorov a partnerov, a preto im patrí veľká vďaka.


Naši partneri

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo

Partner logo
Partner logo

V minulosti nás podporili

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo