Partneri a sponzori

Ďakujeme

Projekt Učíme s Hardvérom, súťaž SPy Cup a ani konferencia PyCon so sekciou EduTrack by neboli možné bez sponzorov a partnerov, a preto im patrí veľká vďaka.

Ak máte záujem stať sa spozorom projektu, viac informácií nájdete tu.


Sponzori projektu Učíme s Hardvérom

EuroPython Society

EuroPython Society

Python Software Foundation

Python Software Foundation

Accenture Nadačný fond

Accenture Nadačný fond

Nadácia Orange

Nadácia Orange

Partneri a podporovatelia projektu Učíme s Hardvérom

Programujeme micro:bit v MicroPythone

FIIT

Programujeme micro:bit v MicroPythone

Nadácia Pontis

Partneri a sponzori súťaže SPy Cup 2019