O nás

SPy o.z.

Poslaním občianskeho združenia SPy (skratka "Slovak Python") je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku.

Podporujeme oblasť softvérového vývoja u sociálne slabších alebo inak znevýhodnených sociálnych skupín. Venujeme sa praktickému využitiu softvérového vývoja.

Chceme spolupracovať na rôznych open source projektoch, vytvárať otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzovať sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Od roku 2015 sme zorganizovali desiatky stretnuti a projektov. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na našej stránke.

Tím projektu Učím s Hardvérom

Marek Mansell Avatar

Marek Mansell

Podpredseda združenia SPy a študent FIIT STU

Eva Klimekova Avatar

Eva Klimeková

Richard Kellner Avatar

Richard kellner

Predseda občianskeho združenia SPy

Jan Gondol Avatar

Ján Gondoľ

Spoluzakladateľ združenia SPy a nadšenec pre open source licencie