O nás

SPy o.z.

Poslaním občianskeho združenia SPy (skratka "Slovak Python") je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python, ako aj podpora učiteľov a edukátorov informatiky. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku.

Spolupracujeme na rôznych open source projektoch, vytvárame otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzujeme sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Od roku 2015 sme zorganizovali desiatky stretnuti a projektov. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na našej stránke.


Tím projektu Učíme s Hardvérom

Marek Mansell Avatar

Marek Mansell

Projektový manažér


marek.mansell@pycon.sk

Eva Klimekova Avatar

Eva Klimeková

Garant projektu & EduSummitu


eva.klimekova@pycon.sk

Nika Klimova Avatar

Nika Klimová

Metodiky & komunikácia s učiteľmi


nika.klimova@pycon.sk

Taktiež spolupracujeme s

Richard Kellner Avatar

Richard kellner

Komunikácia s partnermi


richard.kellner@pycon.sk

Jan Gondol Avatar

Ján Gondoľ

Otvorené vzdelávanie & licencie


jan.gondol@pycon.sk

Tvorcom nášho loga je Tomáš Hlavatý, ktorému srdečne ďakujeme!