O nás

SPy o.z.

Poslaním občianskeho združenia SPy (skratka "Slovak Python") je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python, ako aj podpora učiteľov a edukátorov informatiky. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku.

Spolupracujeme na rôznych open source projektoch, vytvárame otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzujeme sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Od roku 2015 sme zorganizovali desiatky stretnuti a projektov. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa na našej stránke.


Tím projektu Učíme s Hardvérom

Marek Mansell Avatar

Marek Mansell

Programový manažér


marek.mansell@pycon.sk

Eva Klimekova Avatar

Eva Klimeková

Garant


eva.klimekova@pycon.sk

Nika Klimova Avatar

Nika Klimová

Education Specialist


nika.klimova@pycon.sk

Marek Mansell Avatar

Martin Cápay

Lektor & konzultant


martin.capay@pycon.sk

Eva Klimekova Avatar

Magdaléna Bellayová

Lektorka & konzultantka


magdalena.bellayova@pycon.sk

Nika Klimova Avatar

Katarína Brinziková

Lektorka


katarina.brinzikova@pycon.sk

Nika Klimova Avatar

Bibiána Kleinová

Konzultantka


bibiana.kleinova@pycon.sk

Tvorcom nášho loga je Tomáš Hlavatý, ktorému srdečne ďakujeme!