6. december 2023|
BBC micro:bit

Prihláste sa na januárové inovačné vzdelávanie

Spustili sme prihlasovanie na ďalšie behy inovačného vzdelávania. Tentokrát aj pre pokročilých!


Inovačné vzdelávanie: Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania sme vytvorili na základe našich doterajších skúseností vo vzdelávaní učiteľov a obsahovo vychádza z nášho základného kurzu. Je vhodný pre učiteľov, ktorí ešte so sadou micro:bit nepracovali.

Prevedieme vás základmi práce s micro:bitmi. Začneme od úplných základov – čo je to BBC micro:bit, ako ho pripojiť k počítaču; a dostaneme sa až po bezdrôtovú komunikáciu, prehrávanie hudby či tvorbu elektrických obvodov z krokosvorkových káblikov. Dozviete sa aj, ako práca s hardvérom rozvíja u žiakov mäkké zručnosti, aké má BBC micro:bit rozširujúce sady a ako nadobudnuté poznatky implementovať do projektového vyučovania. Navyše, ku každej téme dostanete pracovné listy v dvoch verziách: jeden pre žiaka a druhý pre učiteľa s vypracovanými riešeniami úloh, tipy na ďalšiu inšpiráciu a metodické usmernenia, ako na hodinách postupovať.

Na základný kurz sa môžete prihlásiť tu.

Inovačné vzdelávanie: Pokročilá práca s BBC micro:bit & MakeCode

Tento kurz inovačného vzdelávania je pokračovaním kurzu Úvod do práce s BBC micro:bit & MakeCode. Je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú naučiť pokročilé techniky a aktivity so sadou micro:bit.

Naučíte sa v ňom pracovať s LEDkami, LED pásikmi, analógovým vstupom či prostredím TinkerCad a zoznámite sa s ďalšími inovatívnymi učiteľmi a ich prácou s micro:bitmi. Kurz bude prebiehať predovšetkým v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.

Na pokročilý kurz sa môžete prihlásiť tu.

Obidva kurzy sú realizované kompletne online a sú určené pre učiteľov prvého i druhého stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy. Sú v rozsahu 50 hodín. Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Od 1.1.2024 bude možné refundovať poplatok za inovačné vzdelávanie cez Plán obnovy a odolnosti SR.


Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.