course image
Namakaný webinár
  • 2. marec 2022 o 16:00
  • Jitsi Meet

Podujatie

Ladenie programov na Raspberry Pi Pico

Ladiace prostriedky sa pri vývoji software pre bežné počítače využívaju často. V tomto webinári si ukážeme, že úplne rovnaké nástroje, aké sa používaju pri vývoji natívneho software je možné použiť veľmi podobným spôsobom aj pri vývoji na embedded zariadeniach. Webinár predvedie „oživenie“ vývojového prostredia pre jednočipový mikropočítač Raspberry Pi založeného na Visual Studio Code spolu s ukážkovými príkladmi ladenia.

Webinárom nás bude viesť Eduard Drusa

Viac zistíte na: https://www.facebook.com/events/678537443319261

Link na Jitsi: https://meet.jit.si/namakany-webinar