course image
Konferencia
  • 9. september 2022 o 8:00
  • FIIT STU v Bratislave

Podujatie

EduSummit PyCon SK 2022

EduSummit je špeciálna sekcia konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Už štvrtý krát pripravujeme rozšírený, dvojdňový program pre učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky. Počas EduSummitu sa budeme venovať inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom si komunita učiteľov má možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.

Viac informácii o EduSummite -> https://2022.pycon.sk/