course image
Burza IT nápadov
  • 26. október 2023 o 8:00
  • Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine

Podujatie

Burza IT nápadov

Podujatie má za cieľ poskytnúť učiteľom informatiky príležitosť pre praktické oboznámenie sa a vyskúšanie si metodických postupov, riešenie príkladov, výmenu názorov a neformálnu diskusiu o stredoškolskej informatike. Nosnou časťou podujatia budú workshopy v počítačových učebniach, kde si účastníci môžu naprogramovať, navrhnúť, vytvoriť digitálne dielo pod vedením skúsených lektorov, nezriedka iných učiteľov informatiky.

Prvý ročník Burzy IT nápadov sa uskutoční 26. - 27. 10. 2023 v počítačových učebniach Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Predpokladaný čas podujatia počas oboch dní je od 8:00 do 14:30.

Viac informácií