19. jún 2024|
PBL

Tvorivé myslenie v testovaní PISA

Medzinárodná štúdia PISA zverejnila výsledky testovania zameraného na úroveň tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a žiačok zo 64 krajín sveta. Skóre našich detí bolo pod priemerom všetkých krajín OECD, až tretina mala najnižšiu úroveň tvorivosti.


Medzinárodná štúdia PISA zverejnila výsledky testovania zameraného na úroveň tvorivého myslenia 15-ročných žiakov a žiačok zo 64 krajín sveta. Skóre našich detí bolo pod priemerom všetkých krajín OECD, až tretina mala najnižšiu úroveň tvorivosti.

Testovanie PISA zamerané na skúmanie úrovne tvorivého myslenia sa týkalo štyroch oblastí - písomného prejavu, vizuálneho prejavu, riešenia spoločenských problémov a riešenia vedeckých problémov. V každej z oblastí sa žiaci a žiačky mali zamerať na riešenie otvorených úloh, teda takých, ktoré nemajú jednu správnu odpoveď. Mali prísť s viacerými odpoveďami alebo nekonvenčným riešením a to aj v podobe písaného textu, či vizuálneho vyjadrenia.

Prečo sa vôbec PISA zaoberá hodnotením tvorivého myslenia?

Tvorivé myslenie pomáha ľuďom nazerať na skúsenosti, zážitky a aktivity spôsobom, ktorý je pre každého z nás jedinečný a zmysluplný. Vďaka tomu zažívame pri skúmaní a učení sa silnejšiu motiváciu. Tvorivosť je tiež kľúčová pri adaptácii na rýchlo sa meniaci svet okolo nás a nové podnety ktoré zo zmien vznikajú. Naša spoločnosť stále viac závisí od inovácií, ktoré riešia a budú riešiť nové a čoraz zložitejšie výzvy - a to nebude možné bez tvorivého myslenia.

Výsledky testovania by sme mali brať ako veľký výkričník a o to viac sa snažiť ponúknuť spôsob ako tento stav postupne, krok za krokom zlepšovať. Kreativita je jednou z kľúčových zručností pre 21. storočie aj z pohľadu projektového vyučovania. Učiť projektovo znamená učiť cez divergentné, tvorivosť podporujúce úlohy a aktivity. V PBL Akadémii chceme ukázať učiteľom a učiteľkám postupy, ako takéto aktivity do vyučovania zahrnúť tak, aby prostredníctvom nich preberali potrebné učivo a zároveň rozvíjali zručnosti, ktoré sú pre život v 21. storočí kľúčové.