15. február 2022|
BBC micro:bit

Zapožičajte si Smart Home Kit a absolvujte online kurz

Učitelia a učiteľky ZŠ a SŠ si môžu v hardvérovej knižnici TECHLIB zapožičať Smart Home Kit sadu na absolvovanie nového online kurzu BBC micro:bit & Smart Home Kit.


Združenie Aj Ty v IT cez svoj projekt TECHLIB umožňuje učiteľom a učiteľkám zapožičať si hardvér.

Inštrukcie pre zapožičanie hardvéru sú nasledovné:

  • V súčasnosti zapožičiavame HW pre účely workshopov a školení pre pedagógov spoločnosti Aj Ty v IT a Učíme s Hardvérom ale aj pedagógom, ktorí sú vyškolení týmito organizáciami priamo na ich školu, aby si HW vyskúšali so svojimi žiakmi na hodine.
  • HW zapožičiavame tiež účastníčkam workshopov a školení Aj Ty v IT buď priamo na účely týchto aktivít, alebo aj mimo ich, na ich vlastné projekty.
  • Na účely zapožičania je potrebné si urobiť objednávku cez registračný formulár.
  • Objednávku je potrebné urobiť minimálne 7 dní, ideálne 10 vopred, aby sme stihli HW včas odoslať.
  • Zásielky sú zapožičiavané bezplatne, v objednávkovom formulári však prosíme, aby užívatelia s nami pozdieľali výstupy, ktoré sa im vďaka zapožičanému HW podarilo zrealizovať. Nie je to však povinné.
  • Objednávku potvrdíme do 24 hodín.
  • Následne objednáme kuriérsku službu, ktorá zásielku u nás prevezme a doručí ju užívateľovi.
  • Po skončení výpožičnej doby (dohodneme na základe vyplnenej info vo formulári) bude dohodnutý kuriér na vyzdvihnutie zásielky, alebo bude vygenerovaný adresný štítok, ktorým zásielku užívateľ označí a odnesie ju na poštu na naše náklady. presné informácie dostane užívateľ mailom.
  • Všetky prípadné otázky môžu učitelia smerovať na email: dancova@ajtyvit.sk, alebo priamo na email: techlib@ajtyvit.sk