28. február 2024|
BBC micro:bit

Aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť rozvíjať si kompetencie pomocou micro:bitov

V minulom školskom roku sa nám vďaka Holandskej obchodnej komore podarilo darovať 20 sád micro:bitov ďalším deviatim základným školám s vysokým podielom žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia.


“Pri práci s micro:bitmi preukázali naši žiaci výnimočnú zvedavosť a angažovanosť. Micro:bit, ako kompaktné a všestranné zariadenie, im umožnilo rýchlo sa učiť základy kódovania a programovania prostredníctvom interaktívnych a zábavných projektov. Žiaci boli rozdelení do malých skupín, čo im umožnilo pracovať spoločne na riešení problémov, vymýšľať vlastné projekty a vzájomne sa učiť.

Niektoré z projektov zahŕňali vytváranie jednoduchých hier, programovanie micro:bitov na meranie teploty a vlhkosti vzduchu alebo vytváranie zariadení reagujúcich na pohyb. Tieto aktivity nielenže zvýšili ich záujem o STEM oblasti (veda, technológie, inžinierstvo a matematika), ale tiež im poskytli cenné zručnosti v oblasti tímovej práce, kritického myslenia a riešenia problémov.

Projekt mal pozitívny vplyv nielen na žiakov, ale aj na učiteľov, ktorí pozorovali zvýšenú motiváciu a entuziazmus pri učení sa nových vecí. Táto iniciatíva poukázala aj na prínos inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Celkovo projekt s micro:bitmi predstavoval významný krok k zlepšeniu vzdelávacích príležitostí pre žiakov našej školy, otvoril im dvere do sveta technológie a poskytol základ, na ktorom môžu stavať v budúcnosti.”

ZŠ Veľká Ida

“Nakoľko žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi a z marginalizovaných rómskych komunít nemajú v domácom prostredí nijaký kontakt s IKT, okamžite si ich práca s micro:bitmi získala a pracovali s nimi s veľkým zanietením a hodnotili tieto hodiny ako veľmi zaujímavé a prospešné. V minulých rokoch sme so žiakmi programovali vo virtuálnom prostredí MakeCode, bola to pre nich dobrá skúsenosť, ale nenahradila prácu s reálnymi micro:bitmi, ktorú sme si vďaka Holandskej obchodnej komore mohli vyskúšať v tomto školskom roku.

Z hľadiska rozvíjania kľúčových kompetencií v oblasti IKT priniesol tento projekt pre našich žiakov veľké pozitíva a žiaci si osvojili množstvo nových poznatkov v tejto oblasti. S programovaním nekončíme a micro:bity budeme používať pri výučbe aj v budúcich rokoch, čo upevní a rozvinie poznatky našich žiakov v oblasti programovania.”

ZŠ Saratovská ul. 43, Levice

“Žiaci si aktivity veľmi užívali, najkrajšie bolo sledovať výraz šťastných tvárí, keď sa im podarilo splniť zadanie. Musím však dodať, že niektoré úlohy im napriek podrobnej ukážke a inštrukciám narobili vrásky na čele a ozaj sa zapotili.”

ZŠ Uzovské Pekľany

Máme veľkú radosť, že môžeme prispievať k tomu, aby mohli žiaci a žiačky objavovať potenciál technológií naplno a rozvíjať si pri tom mnohé zručnosti potrebné v dnešnom svete. O tom, že micro:bity sú vhodné aj pre žiakov a žiačky na prvom stupni alebo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sme sa rozprávali so skúsenými pani učiteľkami na našich webinároch. Záznamy z webinárov nájdete tu.

Venujte nám 2 % z dane, aby sme mohli naďalej prinášať kvalitné digitálne vzdelávanie do škôl.