1. október 2022|
SK-NIC

Bezpečné online prostredie

Pripravujeme dve nové témy kurzov!


V dobe, keď sa technológia neustále vyvíja a internetové prostredie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, je nesmierne dôležité, aby sme naše deti učili aj bezpečnosti v online svete. Preto sme sa rozhodli priniesť na stredné školy inovatívny prístup k téme bezpečnosti v online priestore prostredníctvom dvoch špeciálnych video kurzov.

Kurz Bezpečný inteligentný domov

Prvým z týchto kurzov je Bezpečný inteligentný domov. Tento kurz sa zameriava na tvorbu a budovanie systému pre inteligentné domovy. Vďaka zvyšujúcej sa miere automatizácie v domácnostiach je dôležité, aby sme na stredných školách otvorili aj témy týkajúce sa bezpečnosti týchto moderných technologických riešení. Účastníci tohto kurzu si nielen osvoja znalosti o inteligentných domoch, ale aj o bezpečnostných hrozbách a spôsoboch, ako tieto hrozby minimalizovať. Kurz je praktický, pri ktorom si účastníci zostroja vlastný zabezpečený systém.

Kurz Bezpečný domáci cloud

Druhý kurz sa volá Bezpečný domáci cloud a zameriava sa na bezpečné ukladanie digitálnych údajov. Účastníci tohto kurzu sa dozvedia o dôležitých technických témach ako zálohovanie, šifrovanie a synchronizácia údajov naprieč viacerými lokáciami. Nebudeme zabúdať ani na porovnanie s bežne dostupnými cloudovými službami a ich špecifickými výhodami a nevýhodami.

Inovatívny prístup

Čo naše kurzy odlišuje od ostatných iniciatív v oblasti digitálnej bezpečnosti je ich prístup k vzdelávaniu. Okrem samotného poskytnutia informácií sa naši účastníci zapojia do praktických cvičení, kde si budú môcť vyskúšať v praxi to, čo sa naučia. Okrem toho plánujeme školenia pre učiteľov a učiteľky na tieto témy, aby mohli následne pracovať so svojimi žiakmi.

Otvorenosť pre verejnosť

Chceme, aby naše kurzy boli dostupné pre každého, preto budú aj naďalej po ukončení projektu prístupné na našej platforme úplne bezplatne pre učiteľov a žiakov stredných škôl. Bezplatný prístup ku kurzu bude mať aj verejnosť.

Zabezpečme budúcnosť našich detí

Naše deti sú našou budúcnosťou a je našou povinnosťou pripraviť ich na svet plný technológií a internetu. S našimi novými video kurzami sa tešíme na to, že budeme môcť prispieť k zlepšeniu ich digitálnej gramotnosti a zabezpečiť im bezpečný vstup do online sveta.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Fondu SK-NIC, ktorý je administrovaný Nadáciou Pontis.