25. november 2023|
PyCon SK

PyCon SK 2024 sa blíži!

PyCon SK 2024 je šiesty ročník každoročného stretnutia komunity využívajúcej a vyvíjajúcej open sourcový programovací jazyk Python.


Šiesty ročník konferencie PyCon SK sa uskutoční v termíne 15.3.2024 - 17.3.2024 už tradične v priestoroch FIIT STU v Bratislave.

Konferenciu organizuje občianske združenie SPy, ktoré sa zameriava na propagáciu a šírenie programovacieho jazyka Python a iných open sourcových technológií a myšlienok. Aj prostredníctvom tohto podujatia sa SPy. o.z. snaží napĺňať svoj cieľ - rozširovať slovenskú i medzinárodnú komunitu Python programátorov a programátoriek a vytvárať príležitosť pre jej prepájanie a vzájomnú inšpiráciu.

Môžete sa tešiť na tri dni prednášok, workshopov, lightning talkov a networkingu. Pripravujeme špeciálnu sekciu pre začiatočníkov, nedeľné workshopy pre deti a mládež a komunitný Python stánok. Súčasťou podujatia sú už tradične i súťaže, skvelá káva (a čaj) a zabezpečená strava.

Viac info

Prihlásiť konferenčný príspevok môžete tu.


Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.