23. apríl 2024|
BBC micro:bit

Micro:bit vo výtvarnej výchove - keď sa stretnú technológie s umením

Zistite, ako môžete prispieť k rozvoju umeleckých zručností žiakov vďaka micro:bitom, 3D peru či 3D tlači.


Výtvarná výchova nie je len o farbách a štetcoch. Je o podnecovaní kreativity, inovácií a vnímania sveta okolo nás prostredníctvom umeleckého vyjadrenia. V dnešnej digitálnej dobe však vyučovanie umenia nemusí byť oddelené od technológií. Medzi skvelé nástroje, ktoré môžu prispieť k rozvoju umeleckých zručností žiakov, sú práve micro:bity, 3D pero či 3D tlač. Vďaka tomuto prepojeniu si dokážu cestu k týmto predmetom nájsť aj žiaci, ktorí bežne k technológiám či naopak k umeniu neinklinujú.

Na výtvarnej výchove u piatakov môžete micro:bity využiť napríklad v tematickom celku “Elektronické média”, v ktorom sa majú žiaci naučiť vytvárať jednoduchú animáciu. Aj ak ste doteraz s micro:bitmi nepracovali, práve animácia je ideálny začiatok.

Ako vytvárať animácie na micro:bitoch sa dozviete v našom základnom kurze, kde k tomu nájdete aj pracovné listy.

Technológie môžete tiež využiť napríklad v rámci učebného celku “Odevný dizajn” v šiestom ročníku. Žiaci si môžu navrhnúť a vytvoriť vlastnú nositeľnú elektroniku ako napríklad svietiacu čelenku či topánky, spievajúce alebo blikajúce tričko, topánky s krokomerom a mnoho iných vychytávok - využiť k tomu môžu okrem micro:bitov led pásiky či led diódy alebo 3D pero.

Nositeľnej elektronike sa podrobne venujeme v našom kurze.

Tipy na rôzne výtvory z 3D pera nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Žiaci siedmeho ročníka sa na výtvarnej s technológiami stretnú vďaka tematickému celku “Elektronické médiá”, kde je súčasťou výkonových štandardov práca v 3D programe.

K tejto téme si môžete pozrieť záznam z nášho webinára.

Žiaci ôsmeho ročníka si technológie na výtvarnej užijú v rámci tematického celku “Elektronické médiá”, kde by si mali osvojiť zásady strihania videa a zároveň v rámci celku “Podnety dizajnu”, kde majú zhotoviť reklamu. Tieto tematické celky si priam vyžadujú prepojenie s informatikou. Ak chcete využiť aj prepájanie a spoluprácu žiakov rôznych ročníkov, je to skvelá príležitosť. Kým siedmaci môžu na výtvarnej vytvoriť nositeľnú elektroniku, starší spolužiaci im na ňu môžu vytvoriť reklamu.

Okrem toho sa môžu ôsmaci realizovať s technológiami aj pri tematickom celku “Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia” kde sa majú zoznámiť s umením performancie a happeningu. Práve micro:bit je skvelým nástrojom pre interaktívne učenie. Žiaci môžu vytvárať programy, ktoré umožňujú ich umeleckým dielam reagovať na rôzne vstupy, ako sú svetlo, zvuk, dotyk, alebo dokonca pohyb. Týmto spôsobom sa učia nielen o umení, ale aj o základoch programovania a interakcie medzi človekom a technológiou.

S využitím nositeľnej elektroniky a 3D pera na vyučovaní má bohaté skúsenosti aj naša kolegyňa a pani učiteľka Nika Kvaššayová. Porozprávala nám o aktivitách, ktoré s jej žiakmi robili:

“Nositeľnú elektroniku sme skúšali u šiestačiek. Každá si vytvorila, ozdobila a naprogramovala vlastnú čelenku. Prebrali sme RGB model farieb a páčilo sa im, že na rozsvietenie bielej farby potrebujú červenú, zelenú aj modrú LEDku. Keby boli staršie, ukázala by som im aj komplementaritu farieb, aby sa jednotlivé farby na LED pásiku hodili k sebe. Keď som sa ich na konci školského roka pýtala, aké projekty ich najviac bavili, povedali, že tvorba vlastnej čelenky. Potešilo ma to, pretože programovanie LED pásika u šiestakov je pomerne náročná téma a myslím si, že mi vyšlo to, o čo som sa snažila – učenie hrou.

Súčiastky nositeľnej elektroniky a elektricky vodivej nite sme využili na rozsvietenie látkového srdca. Žiaci sa učili nielen programovať, ale aj šiť elektrický obvod z nite, prišívať LEDky a dostali slobodu vytvoriť niečo vlastné – strihať, kresliť, lepiť. Sama som bola prekvapená, koľko zaujímavých nápadov sa našlo v mojej triede :).

So žiakmi sme pracovali aj s 3D perom. Rozdala som im 3D perá, micro:bity a ich úlohou bolo vytvoriť čokoľvek, no museli použiť 3D pero a micro:bit. Najskôr boli prekvapení, no onedlho som videla nočnú mesačnú lampu, ktorá svietila, podsvietenú loď, usmievavý kvet, spievajúcu vážku či cukrík, ktorým treba zatriasť. Páčilo sa im, že dostali slobodu a vzájomne sa chodili pozerať, čo vymysleli ich spolužiačky a spolužiaci. Veľký úspech mala Halloweenska tekvica z 3D pera. Stačilo vložiť micro:bit a tekvici nielen svietili oči a ústa, ale vydávala (vraj) strašidelnú hudbu.”