14. júl 2023|
BBC micro:bit

Prihlasovanie a ďalšie MakeCode novinky

Začiatkom leta 2023 ohlásil Microsoft viacero väčších zmien v MakeCode prehliadači, vrátane možnosti prihlásiť sa.


Možnosť prihlásiť sa cez Google/Microsoft účet

Najväčšou novinkou, po ktorej bol už niekoľko rokov veľký dopyt zo strany (nielen) učiteľov a učiteliek, je možnosť prihlásiť sa cez svoje Google alebo Microsoft konto. Vďaka tomu bude MakeCode ukladať všetky vytvorené programy v cloude a budete k nim mať prístup aj z iných počítačov.

Čo táto novinka znamená pre školy

Táto funkcionalita prinesie učiteľom a učiteľkám, ale aj žiakom a žiačkam možnosť jednoducho ukladať a pristupovať k svojim programom z domu aj priamo v škole, a to z akéhokoľvek počítača – stačí sa iba prihlásiť. Ukladanie si programov do cloudu ale automaticky neznamená, že učitelia budú mať prístup k žiackym projektom – stále je potrebné, aby žiaci individuálne programy zdieľali.

Upozorňujeme, že po prihlásení sa do MakeCode sa už existujúce programy v prehliadači nenahrajú automaticky aj do cloudu! Aby sa tak stalo, je potrebné po prihlásení sa existujúce programy otvoriť, čím sa automaticky uložia do cloudu. To, že program je uložený v cloude, zistíte na základe ikonky obláčika na kartičke daného projektu (viď obrázok nižšie).

Možnosť upraviť projekt zdieľaný cez odkaz

Ďalšou zmenou, ktorú nová verzia MakeCode priniesla, je možnosť upraviť program, ktorý už bol zdieľaný cez odkaz. Učitelia tak môžu vytvoriť v MakeCode zadanie, ktoré posielajú žiakom, a na ďalší rok zadanie mierne upraviť/doplniť s tým, že upravená verzia programu bude stále prístupná cez rovnaký odkaz (napr. na webovej stránke školy). Táto funkcionalita je možná iba pre zdieľané projekty, ktoré boli vytvorené po prihlásení sa do Google/Microsoft účtu.

MakeCode bude fungovať aj naďalej bez nutnosti prihlasovania sa Pre tých, ktorí sa nechcú prihlasovať cez Microsoft alebo Google účet, zostáva práca s prostredím MakeCode rovnaká ako doteraz.

Tlačidlo “stiahnuť” umožňuje priame nahrávanie

Mierna zmena v používaní prostredia MakeCode je pri tlačidle Stiahnuť. Kým doteraz sa po jeho kliknutí stiahol “.hex” súbor (ak ste nemali spárovaný micro:bit s počítačom), teraz sa opýta, či chcete program stiahnuť ako “.hex” súbor, alebo chcete spárovať micro:bit cez WebUSB a nahrať doň program priamo. Táto zmena prichádza na základe rastúcej podpory pre už spomínaný protokol WebUSB. Samozrejme, sťahovať programy bude možné aj bez párovania zariadenia tak, ako to bolo aj doteraz.

Nahrávanie a prehrávanie zvukov!

V novej verzii MakeCode pribudlo aj rozšírenie umožňujúce nahrávanie a prehrávanie zvukov (iba pre BBC micro:bit verzie 2). Nájdete ho pod názvom “audio-recording” a prehrávaný zvuk je zrozumiteľnejší, ak k micro:bitu pripojíte externý reproduktor cez Jack konektor a krokosvorkové kábliky. Ukážkový program nájdete nižšie (alebo si ho môžete otvoriť a vyskúšať tu) – po nahraní na micro:bit skúste stlačiť tlačidlo A a povedať krátku vetu. Následne stlačte tlačidlo B a nahrávka by sa mala prehrať.

Ďalšie zmeny v prostredí Microsoft MakeCode:

  • Keď si na počítači prvýkrát otvoríte MakeCode, zobrazí sa Vám možnosť absolvovať prehliadku prostredia (“tour”), ktorá v šiestich krokoch predstaví základné funkcionality. K prehliadke sa dá vrátiť aj dodatočne kliknutím na otáznik na hornej lište vpravo.
  • Malé zmeny prebehli v názvosloví niektorých príkazov pre hudbu. Taktiež pribudol blok na zistenie, či práve micro:bit prehráva nejakú melódiu (vďaka čomu je možné pri micro:bit V2 odlíšiť, či nameraný hluk pochádza z micro:bita samotného, alebo z okolia).
  • Pri používaní magnetometra na meranie magnetickej sily nebude vždy potrebná kalibrácia kompasu, čím sa tvorba niektorých projektov trochu zjednoduší. Pri práci s kompasom bude ale stále potrebné senzor kalibrovať.
  • Pôvodný post k zmenám v Microsoft MakeCode nájdete na stránke microbit.org.

Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.