21. november 2023|
IT Gala

IT Gala 2023 sa nieslo v znamení zaujímavých projektov. Aj tých neziskových!

Aký bol tento ročník podujatia IT Gala?


Tešíme sa, že prvé miesto v kategórií IT projekt roka si odniesli Accenture Technology Solutions – Slovakia za vývoj a prevádzku aplikácie Omama pre organizáciu Cesta von. Omamy sú ženy, ktoré pracujú s malými deťmi z marginalizovaných rómskych komunít, aby im pomohli zlepšovať v ranom veku rôzne aspekty ich vývinu. Učia ich mamy, ako sa treba s deťmi hrať, pracovať, viesť ich k základným zručnostiam. Takto vzdelávané deti sú lepšie pripravené na vstup do škôlky a neskôr do školy. Program dáva prácu ženám z týchto komunít a otvára im po zaškolení nové obzory uplatnenia sa. Unikátne technologické riešenie zefektívňuje zber dát o činnosti omám, umožňuje im plánovať svoje lekcie v rodinách, evidovať dochádzku či odpracované hodiny a merať pokrok svojich zverencov. Aplikácia odbremeňuje omamy od časovo náročnej administratívy a rozvíja ich digitálne zručnosti. Úsporou času, potrebného na administratívne úkony, nahrádza aplikácia ekvivalent plného úväzku troch administratívnych pracovníkov.

Ďalší zaujímavý a užitočný projekt - aplikácia EWA od spoločnosti AXON PRO, si odniesol ocenenie v kategórii IT produkt roka. Aplikácia EWA dokáže na základe rečového prejavu osôb odhaliť včasné príznaky Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, prípadne iných neurodegeneratívnych ochorení. Rečový prejav skúma na základe zvukovej, lexikálnej a sémantickej analýzy. Zozbierané údaje z mobilných zariadení prechádzajú niekoľkými technológiami umelej inteligencie. Robustné testovanie prebehlo na súbore osôb starších ako 50 rokov a preukázalo jedinečnosť aplikácie v diagnostickej úspešnosti na 85 až 90 %. Momentálne neexistuje alternatíva, ktorá by takto skoro pomohla odhaliť zákerné ochorenia v domácom prostredí a bez pomoci odborného medicínskeho pracovníka, ako to dokáže slovenské technologické riešenie. Aplikácia funguje zatiaľ v slovenčine a je verejne dostupná od konca augusta 2023 v Google Play Store a na vyžiadanie je dostupná tiež pre iOS.

V kategórii IT osobnosť roka si prvé miesto odniesol Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu. Tešíme sa, že v top trojke sa umiestnil aj náš riaditeľ Marek Mansell. Okrem toho, že Marek založil a riadi projekt Učíme s Hardvérom, každoročne organizuje konferenciu PyCon, bol členom ústrednej predmetovej komisie v sekcii Matematika a práca s informáciami, ktorá je súčasťou kurikulárnej reformy a neustále pracuje na tom, aby v čo najväčšej miere podporil učiteľov a učiteľky, a tým prispel k skvalitneniu slovenských škôl.

Veľkou témou, ktorá na galavečeri rezonovala, bol práve vplyv učiteľov a učiteliek na budúcnosť žiakov a žiačok. Možno aj vďaka vám, milí učitelia a učiteľky, si raz niektoré z týchto ocenení prevezmú aj vaši žiaci a žiačky.

Zdroj foto a text: Nextech.sk