4. jún 2024|
BBC micro:bit

Digitálna geografia s micro:bitmi

Micro:bit je edukačná pomôcka, ktorá môže mať svoje využitie aj na hodinách geografie.Tieto malé hardvérové zariadenia sú viac než len elektronické hračky. Sú skutočnými vzdelávacími nástrojmi, ktoré otvárajú dvere pre tvorivé a praktické metódy vyučovania.


Micro:bit je edukačná pomôcka, ktorá môže mať svoje využitie aj na hodinách geografie.Tieto malé hardvérové zariadenia sú viac než len elektronické hračky. Sú skutočnými vzdelávacími nástrojmi, ktoré otvárajú dvere pre tvorivé a praktické metódy vyučovania napríklad aj v geografii. Vďaka jeho zabudovaným senzorom, ale aj mnohým rozšíreniam, je nielen praktický, prenosný a ľahko programovateľný, ale ponúka aj množstvo možností, ako obohatiť, zefektívniť a zatraktívniť vyučovanie.

Pri učení geografie sa často spoliehame na teoretické učebnice či mapy, ale micro:bit ponúka možnosť zažiť geografiu v praxi. Čo tak namiesto bežných geografických prechádzok či exkurzií urobiť geocaching? Micro:bit má zabudovaný rádiový modul, vďaka ktorému dokážu micro:bity medzi sebou bezdrôtovo komunikovať. Zároveň sa dá využiť ako kompas a jeho súčasťou je aj akcelerometer. Tieto funkcie umožňujú využiť micro:bit na zábavné geografické hry. Môžete sledovať svetové strany, prejdenú vzdialenosť a hľadať ukrytý poklad.

Vyučovacie hodiny zamerané na svetové oceány môžete tiež učiť prakticky, aj keď žiadny oceán nablízku nie je. Napríklad meranie salinity vody a skúmanie jej vplyvu na život v oceánoch môže byť zaujímavým spôsobom, ako demonštrovať ekologické procesy a ich význam pre život na Zemi. Študenti môžu vytvárať simulácie morských tokov a ich vzájomného ovplyvňovania, pomocou experimentov s micro:bitmi skúmať, ako interaguje sladká a slaná voda a aký vplyv majú roztápajúce sa ľadovce na klímu.

Ďalšou výhodou využitia micro:bitov na hodinách geografie je ich schopnosť prispôsobiť sa rôznym učebným štýlom a potrebám študentov. S možnosťou programovania micro:bitov môžu študenti experimentovať, merať a analyzovať rôzne údaje, čo podporuje ich tvorivé a kritické myslenie.

Môžu si napríklad vytvoriť vlastnú meteorologickú stanicu. Meranie zrážok môže byť vykonané pomocou nádoby, do ktorej bude zbieraná dažďová voda. Na meranie hladiny vody v nádobe môžeme použiť ultrazvukový senzor pripojený k micro:bitu. Tento senzor meria vzdialenosť od vodnej hladiny k senzoru a pomocou jednoduchého matematického výpočtu môžeme túto vzdialenosť prepočítať na množstvo zrážok v milimetroch.

K meraniu kvality ovzdušia môžeme použiť air quality sensor, ktorý zvyčajne meria niekoľko parametrov, ako je tlak, vlhkosť a koncentrácia škodlivých látok vo vzduchu. Pripojením tohto senzora k micro:bitu môžeme zhromažďovať údaje o kvalite ovzdušia v reálnom čase.

Meranie vodnej hladiny v potoku pomocou ultrazvukového senzora je ďalšou možnosťou, ako sledovať environmentálne zmeny. Počas školského roka môžeme sledovať, ako sa mení hladina vody v závislosti od ročného obdobia a zrážok.

Celkovo sú možnosti využitia micro:bitov na hodinách geografie širokosiahle. Tieto zariadenia nielenže obohacujú vyučovanie, ale tiež motivujú študentov k aktívnej účasti a záujmu o štúdium geografie. Geografia sa stáva nielen abstraktným konceptom, ale skutočným a zmysluplným zážitkom, ktorý študentom pomáha lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.