11. máj 2023|
BBC micro:bit

Chybový kód 521

V posledných týždňoch často nastáva chyba 521 (alebo iná 5XX chyba). Je to spôsobené Windows 10/11 updatom.


Dobrý deň,

v poslednej dobe mali mnohí učitelia problém s chybou 521 (alebo inou 5XX chybou, najčastejšie 521, 523, 504, 506, 537) pri nahrávaní nových programov na BBC micro:bit. Táto chyba nesúvisí s updatom micro:bit firmvéru a ani s konkrétnym programom pre micro:bit, ale bola spôsobená nedávnym updatom operačného systému Windows 10 a Windows 11.

Vývojári z Micro:bit Educational Foundation na oprave už pracujú. Za takmer 6 rokov práce s micro:bitmi si na podobnú chybu nespomínam, ale verím, že čoskoro bude dostupné riešenie, ako naplno využívať nahrávanie programov na micro:bit. Viacerí učitelia nám hlásili, že chyba nenastáva pri úplne každom jednom nahrávaní programu, takže skúste program nahrať aj 3-4 krát za sebou.

Pokým sa problém nevyrieši je odporúčané používať na nahrávanie programov WebUSB (t.j. spárovať micro:bit s prehliadačom a nahrávať programy priamo cez sériovú komunikáciu namiesto “klasického” sťahovania súborov na disk). WebUSB by nemalo byť ovplyvnené týmto problémom.

Návod na WebUSB:

Viac informácií k danému problému:


Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.