1. jún 2023|
ENTER

Otázky a odpovede k ENTER Grantovej Výzve

Na základe otázok z informačného webináru sme spísali odpovede k najčastejším otázkam k ENTER Grantovej Výzve.


Pred začatím písania projektu ako aj pred jeho odovzdaním dôrazne odporúčame prejsť si celé znenie výzvy! Dôležité je skontrolovať, či máte všetky povinné prílohy, či projekt je v súlade s grantovou výzvou (GV) a či máte správne položky v rozpočte (iba nákup BBC micro:bit hardvéru).

Ak ste zatiaľ nepracovali s micro:bitmi, krátke predstavenie nájdete tu.

Môžem sa zapojiť do výzvy?

 • Je možné žiadať o grant aj keď naša škola už má microbity?
  Odpoveď: Áno, do GV je možné zapojiť sa aj v prípade, že sa vaša škola v minulosti zapojila do ENTER výzvy a získala micro:bity.
 • Ak sme v predchádzajúcej výzve získali sady micro:bitov, a teraz chceme dokúpiť príslušenstvo, môžeme požiadať aj o ďalšie samostatné micro:bity k novému príslušenstvu?
  Odpoveď: Výber micro:bit hardvéru je na samotnej škole, takže môžete si dokúpiť iba samotné micro:bity alebo iba príslušenstvo, ak už micro:bity máte.
 • Je výzva vhodná aj pre stredné školy?
  Odpoveď: Áno, micro:bity sú vhodné predovšetkým pre 2. stupeň základných škôl a pre všetky ročníky stredných škôl.
 • Musí byť projekt písaný na konkrétnu školu, alebo môže žiadať aj na občianske združenie, ktoré má v programe IT vzdelávanie detí?
  Odpoveď: Formálne môžu o grant žiadať aj občianske združenia, avšak ak ide o OZ, ktoré nepôsobí na konkrétnej škole, odporúčame najprv kontaktovať Nadáciu Pontis (radana.descikova@nadaciapontis.sk). Takýto postup odporúčame aj knižniciam a CVČ.
 • Odporúčate micro:bit aj pre 1. stupeň ZŠ?
  Odpoveď: Potenciál micro:bitov je oveľa väčší na 2. stupni ZŠ a následne na SŠ, preto aj väčšina našich kurzov a školení sa zameriava na tieto vekové úrovne. Náš názor je taký, že existujú robotické alternatívy určené pre 1. stupeň ZŠ, ktoré sú prispôsobené menším žiakom (vizuálna stránka, jednoduché tlačidlá) a potenciál micro:bita je najlepšie využiť od 2. stupňa ZŠ. Napriek tomu ale spolupracujeme s viacerými školami, ktoré dlhodobo využívajú micro:bity aj na prvom stupni a pochvaľujú si to. V takýchto prípadoch ale žiaci a žiačky zvyčajne zvládnu základné micro:bit aktivity.

Harmonogram výzvy

 • Nie je mi jasný časový harmonogram výzvy, ako ho celý uchopiť, keď vyhodnotenie má byť 15.9.
  Odpoveď: Do 15.9. musí byť grant vyúčtovaný (t.j. hardvérové sady musia byť vyfakturované a uhradené). Následne sa odovzdáva záverečná správa, ktorá sa týka iba financií. Samotné aktivity s micro:bitmi môžete plánovať na celý šk. rok 2023/2024 (prípadne aj ďalej).
 • Po prihlásení na portáli darca.sk je povinné zadať Dátum začatia a dátum konca projektu. Aké dátumy zadať?
  Odpoveď: Do týchto dvoch kolóniek zadajte “finančné” termíny projektu – čiže obdobie od júla do 15.9. (kedy musí prebehnúť nákup a úhrada hardvéru). Samozrejme, aktivity s micro:bitmi si naplánujte na ďalšie mesiace (šk. rok 2023/2024). Dátum realizácie aktivít bude tým pádom po dátume (finančného) ukončenia projektu.
 • Veľmi málo času je na realizáciu, keď škola nemá micro:bit, ak nám bude schválený, neviem, či stihneme realizovať aktivity…
  Odpoveď: Relatívne krátke časové obdobie je iba na finančné ukončenie projektu (do 15.9.), samotné aktivity so žiakmi a žiačkami si môžete plánovať na celý šk. rok 2023/2024 (prípadne aj neskôr).

Podávanie žiadosti cez Darca.sk

 • Rozpočet - nákup hardvéru patrí do rozpočtovej kategórie Materiál?
  Odpoveď: Áno.
 • Mám problém sa prihlásiť, lebo som bola registrovaná na predošlú výzvu, kde som projekt neodoslala a teraz ma prihlasuje na starú výzvu, kde sa nič nedá upraviť.
  Odpoveď: Každá registrácia na portáli darca.sk je iba pre jednu konkrétnu grantovú výzvu – je teda potrebné, aby ste si vytvorili nový účet (pri registrácii zvoľte Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_Microbity 2023).
 • Vypĺňam registráciu na darca.sk - čo mám zadať ako nadačný fond?
  Odpoveď: Pri registrácii zvoľte Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_Microbity 2023.
 • Môže byť ako meno žiadateľa uvedené len Základná škola, alebo musí byť meno štatutára?
  Odpoveď: Žiadateľom o grant môže byť iba škola (alebo iná právnická osoba v zmysle výzvy). Vypĺňa sa názov organizácie, sídlo a ďalšie údaje. Formulár zároveň obsahuje samostatné kolonky pre kontakt na štatutára a na osobu zodpovednú za projekt (zvyčajne učiteľ/učiteľka, ktorý/ktorá grant vypĺňa).
 • Dobrý deň. Do výzvy sa zapája škola - má to aj vypĺňať vedenie alebo samotný učiteľ je za všetko zodpovedný?
  Odpoveď: Grant môže pripraviť a vyplniť ktokoľvek, zvyčajne je to učiteľ/učiteľka, avšak obsah grantu je potrebné konzultovať s vedením školy (pri odovzdávaní projektu je čestné vyhlásenie, že sa tak stalo). Podpis štatutára je potrebný v prípade úspechu v grantovej výzve pre podpis grantovej zmluvy.
 • Po nákupe zariadení keď bude grant neúspešný náklady znáša iba škola?
  Odpoveď: Odporúčame hardvér objednať až keď budete mať potvrdené, že ste v GV uspeli. Ak hardvér objednáte skôr a v GV neuspejete, náklady bude znášať škola.
 • Aká je výška grantu a čo ak ho celý neminieme?
  Odpoveď: Maximálna výška podpory je 1000 EUR. Odporúčame grant minúť v celej výške, v opačnom prípade bude potrebné neminuté finančné prostriedky vrátiť.
 • Ak v rozpočte projektu bude iná suma, ako sa potom v skutočnosti nakúpi, bude s tým problém?
  Odpoveď: Ak bude nakúpený hardvér vo vyššej sume, nie je to problém (avšak výšku grantu nie je možné zmeniť, takže náklady navyše bude znášať škola z vlastných zdrojov). Ak bude výsledná cena hardvéru nižšia, odporúčame dokúpiť nejaké ďalšie micro:bit doplnky, v opačnom prípade bude potrebné neminuté financie vrátiť.
 • V darca.sk sa nachádza aj položka Mzdy a honoráre - to môžem chápať ako “odmena pre predkladateľa projektu” či ako napr. mzda pre nejakého školiteľa?
  Odpoveď: V zmysle GV sú oprávnenými výdavkami iba micro:bit sady a micro:bit doplnky/rozšírenia. Mzdy, cestovné a ďalšie výdavky nie sú povolené.
 • Akú formu majú mať aktivity? Myslím, čo všetko tam treba zahrnúť? Téma aktivity, zadanie, riešenie?
  Odpoveď: Neexistuje konkrétna šablóna akvít, takže je možné ich navrhnúť/prispôsobiť tak, aby vyhovovali vám. Aktivity môžu mať rôznu úroveň od vyučovania základov práce s micro:bitmi na hodinách informatiky (odporúčame stručne popísať aj obsah v nadväznosti na zvolené hardvérové sady), práce na medzipredmetových projektoch až po organizovanie školskej micro:bit súťaže či žiackych prezentácií micro:bit projektov pred rodičmi/mladšími žiakmi/inými školami…
 • Je nejaká databáza nápadov? My ešte nemáme skúsenosti s micro:bitmi?
  Odpoveď: Nižšie prikladáme viacero odkazov, z ktorých môžete čerpať inšpiráciu. Ak ale nemáte skúsenosti s micro:bitmi (a ani vaši žiaci/žiačky), odporúčame začať so základnými aktivitami z nášho základného kurzu.

Hodnotenie projektu

 • Máme šancu uspieť s jednoduchým projektom? Doposiaľ žiaci nemajú toľko skúsenosti, ako napríklad projekt “akvárium”…
  Odpoveď: Určite áno, pri hodnotení sa zohľadňujú predchádzajúce skúsenosti škôl.
 • Záleží na rýchlosti podania alebo má šancu aj projekt poslaný v posledný deň?
  Odpoveď: Nie, nezáleží, všetky žiadosti budú prechádzať kontrolou až po uzávierke prijímania žiadostí. Odporúčame si však nenechávať odovzdanie GV na poslednú chvíľu.

Školenia a podpora

 • Je súčasťou grantu podpora/školenie?
  Odpoveď: Áno, v rámci projektu ENTER poskytujeme učiteľom a učiteľkám bezplatné školenia na micro:bity (online webináre a video kurzy) ako aj individuálnu podporu cez email/Facebookovú skupinu. Školenia a podpora budú prístupné aj školám, ktoré neuspeli v GV.
 • Plánujete nejaké kurzy (vzdelávanie pre učiteľov) aj na september? Aby sme to vedeli do projektu naplánovať.
  Odpoveď: Áno, školenia pre učiteľov a učitelky budú dostupné cez ucimeshardverom.sk
 • Je možné on-site školenie v rámci grantu pre menej zdatných učiteľov a individuálnejší prístup?
  Odpoveď: V prípade dostatočného záujmu organizujeme aj fyzické školenia v regiónoch (v spolupráci s jednotlivými RCPU alebo konkrétnymi školami). Ak by ste mali záujem o fyzické školenie u vás na škole a pomôžete nám s komunikáciou školenia vo vašej oblasti (aspoň 15 učiteľov/učiteliek z viacerých škôl), radi prídeme.

Výber hardvéru

 • Aké eshopy odporúčate na nákup micro:bit hardvéru?
  Do rozpočtu môžete zahrnúť sady z akýchkoľvek eshopov, ale dobré skúsenosti máme s:
  • edutronik.sk – základné BBC micro:bit sady, vhodné na výučbu (využívame ich v našom základom a pokročilom kurze pre učiteľov a učiteľky),
  • rlx.sk – veľký výber rozširujúcich micro:bit sád,
  • rpishop.cz – český eshop s micro:bit rozširujúcimi sadami.
 • Odporúčali by ste sady ako je Wonder Building Kit?
  Odpoveď: LEGO má stabilné miesto v detskom svete a rozvíja rôzne kompetencie, avšak pri bežnej 1-hodinovej dotácii informatiky môže takáto sada zabrať príliš veľa času na skladanie samotného robota, čím sa ukrátite o čas na prácu s hardvérom a programovanie. Všetko ale závisí od toho, akú máte hodinovú dotáciu pre informatiku a aké máte vyučovacie ciele.
 • Je vhodné plánovať sady do skupiny pre dvojice alebo skôr pre jednotlivcov?
  Odpoveď: Odporúčame mať viac sád ako je žiakov a žiačok (oceníte to nielen kvôli micro:bitom, ale aj kvôli LED pásikom, krokosvorkovým káblikom a podobne). Máme dobré skúsenosti najmä s prácou jednotlivcov, pričom niektoré témy je zaujímavé ozvláštniť vo dvojiciach (bezdrôtová komunikácia). Ak by ste aj rozmýšľali iba nad párovým programovaním (vo dvojiciach), časom budete robiť možno komplexnejšie projekty a micro:bity navyše sa vám budú hodiť do takýchto projektov, pričom stále budete mať micro:bity aj na samotné vyučovanie.
 • Aká verzia micro:bitov je súčasťou grantového projektu, koľko zariadení sa dá plánovať na spoluprácu?
  Odpoveď: Keďže príprava rozpočtu a objednávanie hardvéru je v rukách škôl, verzia micro:bitov, ako aj počet zariadení závisí od ponuky predajcov, respektíve vášho výberu. Aktuálne najnovšou verziou je verzia 2.
 • Prosím, kde sa dá kúpiť komplet micro:bit sada pre mňa ako učiteľa, ale na doma, nakoľko ich v učebni nemám k dispozícií, chcel by som si to vyskúšať?
  Odpoveď: Ak máte na mysli Učíme s Hardvérom micro:bit sady, nájdete ich tu: edutronik.sk

Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.