23. máj 2023|
ENTER

Veľká ENTER grantová výzva bola spustená!

Zapojte sa do výzvy a získajte pre svoju školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva.


Nadchnite žiakov a žiačky pre informatiku a rozvíjajte ich digitálne zručnosti. Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 30 000 eur.

Presné znenie výzvy nájdete na stránke Nadačného fondu Telekom.


Viac podrobností o micro:bitoch, hardvérových sadách a termínoch sa môžete dozvedieť aj na informačnom webinári 31.5.2023 o 17:00.

Týždeň pred uzávierkou budeme organizovať aj konzultačné stretnutie 13.6.2023 o 17:00 (bude to priestor na zodpovedanie otázok/konzultovanie, nebudeme tam detailne prechádzať podmienky výzvy ako na prvom info webinári).


Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.