22. september 2022|
EduSummit

Pozrite si prednášky z EduSummit 2022

Už po štvrtýkrát sme sa na EduSummite venovali inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom komunita učiteľov mala možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.


Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti.