BBC micro:bit pochádza z Anglicka, kde ho v roku 2016 hromadne rozdali žiakom. Odvtedy sa rozšíril takmer do celého sveta. Dolu nájdeš stručný prehľad z vybraných krajín.

Spojené Kráľovstvo

Britská verejnoprávna televízia BBC v spolupráci s približne 30 partnermi (ktorí pomáhali po hardvérovej, softvérovej, edukačnej aj distribučnej stránke) v roku 2016 vyrobila a rozdala takmer 1 milión kusov micro:bitov. Obdržal ho tak každý 11-ročný žiak a žiačka v Spojenom kráľovstve.

Len krátko predtým sa v Spojenom kráľovstve zmenili učebné osnovy pre informatiku, ktorých cieľom je lepšie pripraviť žiakov pre digitálnu budúcnosť. Jednou z noviniek je povinné programovanie už aj pre žiakov druhého stupňa základných škôl (11- až 14-ročných) až v dvoch rôznych jazykoch, pričom aspoň jeden musí byť textový a nie grafický. Keďže BBC chcelo učiteľov informatiky v týchto cieľoch podporiť, vznikol projekt BBC micro:bit.

BBC micro:bity nedostávali školy ale priamo žiaci, čo malo aj svoje pozitíva (žiaci mohli programovať micro:bity doma), ale aj negatíva (micro:bity zostávali žiakom, a keďže hromadné rozdávanie micro:bitov bolo jednorazové, školy si pre svojich ďalších žiakov museli zadovážiť ďalšie micro:bity).

Dôležitým aspektom projektu v Spojenom kráľovstve bolo mediálne pokrytie, ktoré vyvolalo celospoločenskú diskusiu o dôležitosti digitálnych zručností. Programovanie a STEM predmety sa stali viac „mainstream“ a vzniklo mnoho iniciatív a projektov, ktoré učiteľov informatiky podporujú.

Štatistiky z UK

Po prvom roku používania BBC micro:bit vyšli Britom zaujímavé čísla:

  • 90% žiakov súhlasí, že micro:bit im dokázal, že ktokoľvek dokáže programovať.
  • 88% žiakov sa vyjadrilo, že micro:bit im ukázal, že programovanie nie je až tak ťažké, ako si predtým mysleli.
  • 85% učiteľov si myslí, že vďaka micro:bitom boli ich hodiny zaujímavejšie pre žiakov.
  • 70% nárast záujmu o infomatiku u dievčat.

Pôvodný článok o štatistike nájdete tu.

Dánsko

V roku 2018 získali takmer všetky dánske školy (1447 z celkovo 1600 škôl v Dánsku) sadu BBC micro:bit v rámci projektu Ultra:bit. Podobne ako v Spojenom kráľovstve mal projekt silné mediálne pokrytie dánskou verejnoprávnou televíziou.

Vo svojich štatistikách taktiež udávajú veľmi priaznivé výsledky, detailnešie čísla nájdete tu.

Singapur

Od roku 2017 vládne organizácie postupne zapájajú singapurské školy do projektu Digital Maker Programme (v súčasnosti je zapojená už vyše polovica).

Program sa nezameriava len na programovanie, ale aj na kreatívne „Maker“ myslenie, ako napr. tvorbu „automatizovaného zavlažovania“. Snažia sa vychovať novú digitálnu generáciu, ktorá aktívne presadzuje kultúru inovácií a spolupráce pri riešení svetových problémov pomocou technológií.

Video o projekte Digital Maker Programme

Viac o iniciatíve nájdete tu.

Ďalšie krajiny

Krajín, ktoré hromadne používajú micro:bity, je už mnoho (Kanada, Nórsko, Taiwan,…) a ak máte záujem dozvedieť sa o nich viac informácií, nájdete ich na stránke microbit.org.