BBC micro:bit sám o sebe by nebol taký zaujímavý a po pár hodinách by sme pravdepodobne vyčerpali jeho možnosti. Toho sa ale nemusíme báť, pretože k micro:bitu môžeme vďaka vstupno/výstupným pinom na spodnej časti pripojiť takmer čokoľvek. Od kúskov alobalu cez LED diódy po senzory CO2.

Vypísaných je iba niekoľko ukážok toho, čo sa dá k micro:bitu pripojiť.

Jednoduché obvody – krokosvorkové káble

Najjednoduchšie obvody sa dajú spraviť pomocou krokosvorkových káblov a alobalu. Krokosvorkový kábel je bežný vodivý káblik so špeciálnymi koncovkami, ktoré sa podobajú krokodílím ústam.

micro:bit s alobalovými elektródami

V obvode na obrázku sme prepojili pin GND s prvým kúskom alobalu a pin 0 s druhým kúskom alobalu. Micro:bit sme naprogramovali tak, aby snímal uzatvorenie obvodu medzi týmito dvoma pinmi. Ten uzatvoríme buť priamym dotykom alobalu o alobal, alebo dotykom našim rúk.

LED pásik

Pomocou krokosvoriek vieme ľahko pripojiť aj LED pásik. Tento konkrétny sa prezýva Neopixel a s pomocou micro:bitu naň vieme nastaviť rôzne farby pre každú jednu LEDku. Vďaka tomu sa dajú tvoriť svetelné animácie.

micro:bit s LED pásikom

Reproduktor

K micro:bitu sa dá pripojiť takmer akýkoľvek reproduktor – či už sú to slúchadlá alebo veľké reproduktory so zosilňovačom. Stačí iba prepojiť konektor od reproduktorov s micro:bitom.

micro:bit s reproduktorom

Senzor vlhkosti a čerpadlo

V tomto prípade sme k micro:bitu pripojili jednoduché čerpadlo a senzor vhlkosti pôdy, aby sme si vytvorili automatizovaný zavlažovací systém.

micro:bit s čerpadlo a senzorom vlhkosti pôdy

CO2 senzor

Vďaka CO2 senzorom je možné vytvoriť zariadenie, ktoré nás upozorní, kedy treba vyvetrať triedu :-)

micro:bit so senzorom CO2

WiFi modul

BBC micro:bit sa sám nevie pripojiť na internet (vie iba rádiovo komunikovať s ďalšími micro:bitmi, prípadne pomocou Bluetooth s mobilmi). Stačí ale micro:bit zapojiť do rozširujúcej dosky, ktorá obsahuje WiFi modul, a môžeme veselo zapisovať údaje zo senzorov na internet.

micro:bit s WiFi modulom

Robot

Samozrejme, čo by to bol za mikropočítač, keby sme z neho nevedeli spraviť robota. :-) Robotov pre micro:bit existuje veľmi veľa alebo si ho vieš aj sám zostrojiť!

micro:bit s robotom

a mnoho ďalších…

Tu vypísané príklady sú iba zlomkom možností, ktoré micro:bit ponúka. Stačí chvíľu „pogoogliť“ a nájdeš plno ďalších externých prídavkov k micro:bitu :-)