Senzor pohybu

(Akcelerometer)

V tejto lekcii sa zoznámiš s akcelerometrom – senzorom, ktorý ti povie, ako hýbeš s micro:bitom a ktorým smerom.

Potrebné pomôcky:
BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org

Čo je to akcelerometer?

Akcelerometer je senzor, ktorý meria akceleráciu (slovensky zrýchlenie). Je celkom rozšírený – nájdeš ho v autách, mobiloch aj krokomeroch. Častokrát býva skombinovaný aj s ďalším senzorom – gyroskopom – senzorom naklonenia. Ten meria, ktorým smerom a ako veľmi je micro:bit naklonený. Keďže tieto dva senzory (akcelerometer a gyroskop) sú väčšinou skombinované do jednej súčiastky (nájdeš ju na zadnej strane micro:bitu), tak ich pre zjednodušenie budeme obe nazývať spoločne „akcelerometer“.

Kde sa využíva akcelerometer?

  • Mobilný telefón/tablet využíva senzor naklonenia na otáčanie obrazovky.
  • Airbagy v autách využívajú merač zrýchlenia na zistenie nárazu, kedy auto prudko spomalí (čiže opak zrýchlenia – spomalenie).
  • Krokomer využíva akcelerometer na rozpoznanie počtu krokov.

Snímanie potrasenia

Snímanie potrasenia micro:bitu je podobné snímaniu stlačenia tlačidiel. Stačí použiť príkaz keď potrasenie z kategórie Vstup. Skús naprogramovať jednoduchý program, ktorý pri spustení zobrazí smutného smajlíka a pri potrasení zobrazí šťastného smajlíka.

Program si najprv vyskúšaj v simulátore a až potom ho nahraj na micro:bit. Ako ale odsimulovať potrasenie v simulátore? Vieme to spraviť dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe klikneme na biely kruh označený SHAKE, ktorý sa nám automaticky pridal na hornú pravú stranu micro:bitu v simulárore. Druhým spôsobom je párkrát rýchlo prejsť myšou ponad micro:bit.

Naklonenie vľavo a vpravo

Okrem potrasenia vie micro:bit snímať akcelerometrom aj plno ďalších polôh, ako napríklad naklonenie vpravo a naklonenie vľavo. Opäť na to využijeme príkaz keď potrasenie z kategórie Vstup, no tentokrát klikneme na potrasenie a príkaz pozmeníme. Skús naprogramovať micro:bit tak, aby pri naklonení vľavo zobrazoval šípku smerujúcu vľavo a pri naklonení vpravo zobrazoval šípku smerujúcu vpravo.

Otáčanie smajlíka – ako na mobile

Senzory naklonenia majú v sebe vbudované aj mobilné telefóny a využívajú ich napríklad na to, aby vedeli, do ktorej strany otočiť obrazovku, keď otočíme mobilom. My teraz na micro:bite naprogramujeme to isté – na displeji zobrazíme smajlíka, ktorý sa pri otáčaní micro:bitom bude otáčať tak, aby nikdy nebol dolu hlavou (analogické s otáčaním obrazovky na smartfónoch).

Najprv naprogramujeme prvú časť programu – naklonenie smajlíka vpravo a naklonenie vľavo. Na to nám stačí pozmeniť iba program z predchádzajúceho kroku.

Program nahráme do micro:bitu a odskúšame.

Celý program

Ak ti zobrazovanie prvých dvoch smajlíkov funguje správne, doplníme ho o zostávajúce 2 obrázky – keď máme micro:bit kolmo postavený k stolíku a keď ho máme dolu hlavou. To spravíme príkazmi logo hore a logo dole. Logom sa v tomto prípade myslí malá „tvárička“ s dvomi očami nad displejom micro:bitu.

Tu je výsledný program:

Náhodné čísla – Hod mincou

Niekedy je rozhodovanie sa ťažké a vtedy si hádžeme mincou. Čo ak ale nemáme mincu pri sebe? Môžeme využiť micro:bit. Ten dokáže náhodne generovať čísla, ktoré môžeme následne zobraziť na obrazovke.

Náhodné čísla v micro:bite získame príkazom vybrať náhodne od 0 do 10 z kategórie Matematika. Keďže chceme vytvoriť digitálnu mincu, tak namiesto čísel od 0 do 10 budeme generovať čísla iba od 0 do 1. Nula bude znamenať nie a jednotka bude znamenať áno.