Krokomer

Koľko krokov denne spravíš?

Krokomer (anglicky pedometer) je zariadenie na meranie počtu krokov. Dnes sa často nachádza vbudovaný aj v mobilných telefónoch, ktoré ukazujú, koľko krokov človek za deň spravil. Krokomer sa dá na micro:bite spraviť pomocou vbudovaného senzoru pohybu.

Potrebné pomôcky: BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu, papierová lepiaca páska (ľahšie sa dá dať dolu z oblečenia ako klasická páska), nožnice, topánky

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org

Krokomer

Krokomer (anglicky pedometer) je zariadenie na meranie počtu krokov. Dnes sa často nachádza vbudovaný aj v mobilných telefónoch, ktoré ukazujú, koľko krokov človek za deň spravil. Krokomer sa dá na micro:bite spraviť pomocou vbudovaného senzoru pohybu. Ak pripevníme micro:bit na nohu, stačí merať, koľkokrát zariadením zatrasieme, a tým získame počet krokov. Na takomto princípe funguje aj väčšina moderných krokomerov. Upozorňujeme však, že takéto meranie nemusí byť úplne presné – malé kroky sa merajú len veľmi ťažko, naopak veľmi aktívny pohyb nohou môže spôsobiť, že krokomer ukáže viac krokov, ako v skutočnosti človek spravil.

Program pre krokomer

Ako na micro:bite vytvoriť krokomer? Najprv si navrhneme požiadavky (aký má byť výsledok), potom vytvoríme program a následne micro:bit pripevníme na topánku a otestujeme.

Požiadavky na micro:bit krokomer:

  • Pri potrasení micro:bit zväčší premennú kroky o 1.
  • Zobraziť počet krokov na displeji, keď sa tlačidlo A stlačí.
  • Vynulovať kroky pri stlačení tlačidiel A a B naraz.

Na počítanie krokov použijeme premennú s názvom kroky, ktorú pri každom potrasení (kroku) zvýšime o 1. Krok meriame potrasením micro:bitu, keďže bude fyzicky pripevnený na topánke.

Počet krokov nebude krokomer zobrazovať vždy, ale iba pri stlačení tlačidla A. Najprv sa zobrazí počet krokov (príkazom zobraziť číslo, do ktorého vložíme premennú kroky). Číslo po jednej sekunde vymažeme z obrazovky, aby sa nestalo, že nám bude celý čas svietiť neaktuálne číslo krokov.

Niekedy možno budeme chcieť premazať počet krokov a začať počítať znovu od 0. To spravíme vždy pri stlačení oboch tlačidiel – aj A, aj B.

Overenie v simulátore

Pri vývoji hardvéru sa bežne na overenie funkčnosti využívajú simulátory. Takéto testovanie je oveľa rýchlejšie a lacnejšie, ako vždy program nahrať do hardvéru a testovať ho tam.

Koľko krokov mám denne spraviť?

Koľko krokov je vhodných pre človeka denne? Presná odpoveď neexistuje, no štúdie dokazujú, že približne 7000 krokov je dostatočne veľa (článok). Vedci taktiež tvrdia, že ak človek pravidelne prejde „menej ako 5000 krokov denne, zvyšuje sa u neho riziko priberania, rednutia kostí a ďalších problémov… Vedci sa zaujímajú aj o hornú hranicu. Avšak podľa doteraz zistených štúdií je čím viac, tým lepšie a najmä podľa toho, koľko človek vládze.“

Hardvér pre krokomer

Ak máme program odskúšaný v simulátore aj fyzicky na micro:bite, môžeme ho odpojiť od počítača a pripojiť k batérii. Takýto krokomer je potrebné umiestniť na topánku – odporúčame pripevniť micro:bit na prednú stranu topánky navrch (viď nižšie na foto). Pri takomto umiestnení má najlepšiu presnosť. Dá sa samozrejme pripevniť aj zboku topánky, ale z našich skúseností bývajú merania na tomto mieste nepresnejšie. Krokomer sme prilepili papierovou lepiacou páskou, ktorá ide dolu z topánky ľahšie ako klasická páska a nemala by zanechávať žiadne stopy.

Pomôcky pre tvorbu krokomeru

Výsledok – krokomer pripevnený papierovou lepiacou páskou

Záverečné otázky

  • Na čo slúži krokomer?
  • Aký senzor používa na snímanie krokov?
  • Koľko krokov by mal človek denne spraviť?
  • Čo hrozí človeku, ktorý sa dostatočne nehýbe?

Prezentácia k tejto lekcii

Prezentáciu pre učiteľov a učiteľky k tejto lekcii nájdete na stránke projektu Informatika 2.0.