Digitálna menovka

Programovanie displeja

V tejto lekcii sa naučíme tvoriť program v prostredí MakeCode a nahrávať ho na micro:bit – naším prvým programom bude tvorba digitálnej menovky, ktorá bude zobrazovať naše meno. Následne do programu ešte pridáme obrázky.

Potrebné pomôcky:
BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org

Vypísanie textu na displeji

Náš prvý program vyskúšame spraviť v online prostredí makecode.microbit.org. V ňom si vytvoríme digitálnu „menovku“, ktorá bude zobrazovať naše meno a aj nejaké obrázky. Bude nám k tomu stačiť iba BBC micro:bit a micro USB kábel.

Micro:bit pripoj obyčajným micro USB káblom k počítaču (rovnaký kábel sa používa aj na napájanie telefónov).

Postup programovania v MakeCode:

 • vytvorenie nového projektu
 • naprogramovanie programu
 • overenie správnosti v simulátore (v ľavej časti prostredia MakeCode)
 • stiahnutie programu na BBC micro:bit.

V prostredí MakeCode klikni na Nový projekt. V prípade, že sa prostredie otvorí v anglickom jazyku, prepnúť ho vieš kliknutím na ozubené koliesko hore vpravo a v sekcii Language vyber Slovenčinu.

V našom prostredí máme 3 časti:

 • vpravo je miesto na tvorbu nášho programu;
 • v strede je knižnica príkazov, ktoré môžeme použiť;
 • na ľavej strane je simulátor.

Keďže chceme vytvoriť menovku, musíme na displej vypísať naše meno. To spravíš príkazom zobraziť reťazec z kategórie Základné, ktorý vložíš do príkazu vždy. Následne doň vpíš svoje krstné meno, ktoré by sa malo na simulátore začať zobrazovať.

Reťazec

Textový reťazec (anglicky „string“) je postupnosť znakov (písmen, medzier, čísiel atď.) V programovaní ho používame, keď chceme pracovať s textom (v tejto aktivite je tým textom naše meno).

Simulátor je veľmi praktická pomôcka, ktorá ušetrí množstvo času – vždy si v ňom svoj program skontroluj ešte pred nahraním na samotný micro:bit.

Keď sme s naším programom spokojní, môžeme kliknúť na tlačidlo Stiahnuť, ktoré stiahne program s príponou .hex na počítač.

Posledný krok, ktorý nám zostáva, je nahrať novo vytvorený program na samotný micro:bit. Ten si pripoj k počítaču pomocou klasického micro USB kábla, aký sa bežne používa na mobilné telefóny. V počítači potom uvidíš, že micro:bit sa pripojil ako USB zariadenie, ako keby to bolo klasické USB úložisko. Naň stačí už len stiahnutý program s príponou .hex skopírovať. Stiahnutý súbor neotváraj ani nespúšťaj na počítači. Indikačná LEDka na micro:bite by sa mala na chvíľu rozblikať a po chvíľke začne micro:bit vypisovať tvoje meno. Ak sa ale pozrieš naspäť do USB úložiska MICROBIT, súbor s príponou .hex tam neuvidíš, aj keď sa na micro:bit už nahral.

Prečo mi nefunguje menovka nefunguje?

 • V prvom rade je potrebné skontrolovať USB kábel, prípadne vypojiť a znovu zapojiť USB kábel a znovu vyskúšať nahrávanie.
 • Má užívateľ na počítači právo pristupovať k USB portom? Toto býva problémom najmä na firemných počítačoch – vtedy treba kontaktovať firemného administrátora.
 • Vygenerovaný .hex súbor sa zväčša (podľa nastavenia webového prehliadača) stiahne do adresára “Downloads” (“Prevzaté súbory”). V prípade, že je tento adresár zaplnený inými nepotrebnými súbormi, odporúčame nepotrebné súbory vymazať, aby si nemusel/a pracne hľadať stiahnuté programy.

Zobrazovanie obrázkov

Do nášho programu chceme pridať obrázok pomocou príkazu zobraziť LED z kategórie Základné. Tento príkaz umožňuje vyklikať si akýkoľvek obrázok. Skús vyklikať na micro:bite obrázok srdiečka. Tento príkaz vložíme za príkaz zobraziť reťazec.

Či sa nám obrázok zobrazuje správne, si overíme v simulátore. Až následne sťahujeme program do micro:bitu.

Druhým spôsobom, ako môžeme pridávať obrázky na micro:bit, je príkaz zobraziť ikonu (kategória Základné). Tento príkaz už má preddefinované základné obrázky na displeji.

Doplňujúce úlohy

 • Pridaj do programu ďalšie obrázky, prípadne striedaj vypisovanie textu a obrázkov.
 • V programe použi aj vlastné, aj predprogramované obrázky.

Pauzy medzi príkazmi

Naša digitálna menovka momentálne zobrazuje meno a nejaký obrázok. Čo by sme mali spraviť, ak by sme chceli, aby obrázok zostal na micro:bite zobrazený dlhšie – napríklad 15 sekúnd? To sa dá spraviť celkom jednoducho pomocou príkazu pozastaviť (ms) (z kategórie Základné). Tento príkaz pozastaví vykonávanie programu na nastavený počet milisekúnd.

Milisekundy

Milisekunda (skratka ms) je jednotkou času – jedna milisekunda je tisícinou sekundy, čiže jedna sekunda má tisíc milisekúnd. Niekoľko príkladov:

 • 500 ms = pol sekundy
 • 2000 ms = dve sekundy
 • 10 000 ms = desať sekúnd

Záverečné otázky

 • Je jedno, či umiestniš príkaz pozastaviť pred alebo po príkaze zobraziť LED? (Vyskúšaj.)
 • Čo robí micro:bit počas vykonávania príkazu pozastaviť (ms)? (Nič, iba čaká.)

Zhrnutie lekcie

V tejto lekcii sme si naprogramovali našu „digitálnu menovku“. Ak ju chceš teraz použiť, môžeš micro:bit odpojiť od USB kábla a pripojiť k micro:bitu batériu. Aj po pripojení k batérii tvoj program zostane uložený na micro:bite a začne sa automaticky vykonávať.

Prezentácia k tejto lekcii

Prezentáciu pre učiteľov a učiteľky k tejto lekcii nájdete na stránke projektu Informatika 2.0.