Krokosvorkové káble

Druhá kapitola

V druhej kapitole budeme okrem samotného micro:bitu využívať aj ďalšie komponenety, ako napríklad reproduktor, alobal či drôt. S kolíkmi na micro:bite ich budeme prepájať pomocou krokosvorkových káblikov.

Zoznam lekcií

  • 2.1. Hudba
  • 2.2. Vodivosť materiálov
  • 2.3. Hra horúci drôt
  • 2.4. Sedačková mína
  • 2.5. Gitara
  • 2.6. Tikajúca bomba