Smart Home

Úvod

Smarthome je technológia, ktorá klasickej domácnosti umožní, aby sa stala inteligentnou a automatizovanou. Táto technológia má zvyčajne automatizovaný systém na osvetlenie, kontrolu teploty a rôzne formy bezpečnosti. Existujú rôzne riešenia a technológie, ich spoločný prienik je však založený na tom, že potrebujeme sadu senzorov a nejakú riadiacu jednotku. Funkciu riadenia v našom prípade preberie micro:bit, ktorý bude v nekonečnej slučke kontrolovať vstupy získané zo senzorov a na základe vopred navolených inštrukcií bude na ne reagovať.

S čím budeme pracovať (sensor:bit doska, senzory)

Modulárnosť mikropočítačovej dosky BBC micro:bit nám dáva možnosti pripojenia k špecializovaným doskám, ktoré úzke kolíky plošného spoja vyvedú na špeciálne kolíky (po anglicky „piny“), cez ktoré môžeme pomocou prepojovacích vodičov s dutinkami pripojiť rozširujúci hardvér.

My budeme využívať „Elecfreaks sensor:bit for micro:bit“. Doska sensor:bit rozširuje všetky dostupné vstupno-výstupné porty na micro:bite a vyvedie ich vo forme tzv. GVS kolíkov (Ground Voltage Signal). Doska tiež ponúka možnosť pripojenia aj cez rozhranie IIC (Inter-Integrated Circuit). To sú tie dva rady po štyroch kolíkoch na spodnej časti dosky označené ako GVClCa. Na doske je integrovaný reproduktor (bzučiak) a zvukový konektor na pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov. Na realizáciu projektov sme využili senzory zo sady ELECFREAKS micro:bit Smart Home Kit. Novšia verzia dosky, vhodnej aj pre micro:bit verzie 2 navyše obsahuje port na napájanie dosky.

Senzor:bit doska pre micro:bit v1

Senzor:bit doska pre micro:bit v1 a v2

Časť komponentov zo sady Smart Home Kit

V čom budeme programovať?

Programovať budeme v prostredí makecode.microbit.org.

Na to, aby sme mohli pracovať so SmartHome Kitom, potrebujeme do prostredia makecode pridať rozšírenie, čím sa nám zobrazia nové ponuky príkazov. V ponuke otvoríme Pokročilé a prejdeme do Rozšírenia. Dáme vyhľadať smarthome a vyberieme rozšírenie s týmto názvom.

Do prostredia sa nám pridajú nové skupiny príkazov:

  • Smarthome, kde máme príkazy na prácu so senzormi.
  • OLED, kde sú príkazy na prácu s OLED displejom.
  • Neopixel pre prácu s LED svetielkom.

Prostredie máme pripravené. Potrebujeme už len micro:bit zasunúť do senzor:bit dosky a pripojiť USB káblom k počítaču.

Upozornenie

Príkazy pre smarthome sadu nie je možné prepnúť do slovenského jazyka. Existuje len ich anglická verzia.