Card image

BBC micro:bit a MicroPython

Kto je autorom tohto materiálu?

Autorom tohto materiálu je Marek Mansell, ktorý spolu s kolegami zo združenia SPy pripravuje pre Vás otvorene licencované materiály. Veľká vďaka partí najmä Eve Klimekovej a Nike Klimovej za metodické pripomienkovanie.

Prosím, napíšte nám pripomienky, otázky a akúkoľvek spätnú väzbu (aj negatívnu)

Kontakt na mňa:
marek.mansell@pycon.sk

Ako môžem tento materiál používať?
Licencia CC BY 4.0

Táto licencie Ti umožňuje používať tento materiál akokoľvek uznáš za vhodné, pod podmienkou uvedenia autora.

Celé znenie licencie
Stiahnuť/Vytlačiť

Úvod k MicroPythonu