Ako sa zapojiť ako sponzor?

Chcete podporiť digitálnu gramotnosť vo svojom regióne?

Finančným príspevkom môže ako firma tak aj jednotlivec podporiť rozvoj digitálnych kompetencií vo svojom regióne.

Podporenie chodu projektu Učíme s Hardvérom

Z rozpočtu projektu sú hradené výdavky spojené s organizáciou školení pre učiteľov, tvorbu metodiky a učebných materiálov a organizácie žiackej súťaže SPy Cup.


Alebo môzeš otvoriť formulár v novom okne