Ako sa zapojiť ako sponzor?') }}

Chcete podporiť digitálnu gramotnosť vo svojom regióne?') }}

Finančným príspevkom môže ako firma tak aj jednotlivec podporiť rozvoj digitálnych kompetencií vo svojom regióne.') }}

Podporenie chodu projektu Učíme s Hardvérom') }}

Z rozpočtu projektu sú hradené výdavky spojené s organizáciou školení pre učiteľov, tvorbu metodiky a učebných materiálov a organizácie žiackej súťaže SPy Cup.') }}


Alebo môzeš otvoriť formulár v novom okne') }}