Ako sa zapojiť ako škola?

Krok číslo 1: Vyplnenie formuláru

Formulár, ktorý sa nachádza na konci tejto stránky, je nezáväzným prejavením záujmu o zaradenie do projektu Učíme s Hardvérom. Za školu vypĺňa formulár učiteľ informatiky, ktorý sa následne stáva aj kontaktnou osobou pre projekt.

Krok číslo 2: Získanie hardvéru

Čo sa týka hardvéru tak ideálne by bolo, ak by škola vedela nájsť financie na nákup vlastného hardvéru. Takto to rieši väčšina škôl v projekte (či už peniaze z grantu, od sponzora či vlastné financie).
Ak to nie je možné tak je istá šanca, že sponzora vieme nájsť my, avšak nevieme to garantovať.
Naše metodiky využívajú najmä túto sadu hardvéru pre školy.

Krok číslo 3: Školenie

Ako súčasť projektu pravidelne organizujeme bezplatné školenia pre učiteľov, a to v rôznych mestách na Slovensku.

Krok číslo 4: Výuka

Gratulujem! Pri tomto kroku sa dostávate k tej najzaujímavejšej časti - využívaniu hardvéru na hodinách informatiky. Okrem občasných nejasností či problémov sa pripravte aj na spontánne výkriky radosti z radov žiakov :-)

Certifikát

Zapojené školy budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach projektu. Podporujeme každého učiteľa, respektíve školu, aby na konci roka napísali článok o skúsenostiach a radostiach z ich školy, ako aj fotky žiackych projektov, a v prípade súhlasu autora ich zverejníme aj na našich stránkach. Aktívne zapojené školy získajú certifikáciu Škola s Hardvérom.


Alebo môzeš otvoriť formulár v novom okne