Ako sa zapojiť ako rodič?

Oslovte školu vo Vašom okolí

Ak máte záujem, aby sa na škole Vášho dieťaťa stali hodiny informatiky zaujímavejšími, niekedy stačí osloviť učiteľa informatiky či vedenie školy a predstaviť im moderné možnosti výuky s hardvérom.

Finančný sponzoring

Pre niektoré školy je cena hardvérových platforiem stále relatívne vysoká, a preto nabádame rodičov, aby pomohli škole aj s alternatívnymi spôsobmi financovania - či už zbierky, získanie lokálneho sponzora alebo cez zamestnanecký grant, ak ho Vaša firma poskytuje.