Ako sa zapojiť ako rodič?') }}

Oslovte školu vo Vašom okolí') }}

Ak máte záujem, aby sa na škole Vášho dieťaťa stali hodiny informatiky zaujímavejšími, niekedy stačí osloviť učiteľa informatiky či vedenie školy a predstaviť im moderné možnosti výuky s hardvérom.') }}

Finančný sponzoring') }}

Pre niektoré školy je cena hardvérových platforiem stále relatívne vysoká, a preto nabádame rodičov, aby pomohli škole aj s alternatívnymi spôsobmi financovania - či už zbierky, získanie lokálneho sponzora alebo cez zamestnanecký grant, ak ho Vaša firma poskytuje.') }}