Zapojte sa do programu ako učiteľ

Krok číslo 1: Vyplnenie formuláru

Formulár, ktorý sa nachádza na konci tejto stránky, je prejavením záujmu o zapojenie do projektu Učíme s Hardvérom.

Krok číslo 2: Získanie hardvéru

Čo sa týka hardvéru tak ideálne by bolo, ak by škola vedela nájsť financie na nákup vlastného hardvéru. Takto to rieši väčšina škôl v projekte (či už peniaze z grantu, od sponzora či vlastné financie).
Ak to nie je možné tak je istá šanca, že sponzora vieme nájsť my, avšak nevieme to garantovať.
Naše metodiky využívajú najmä túto sadu hardvéru pre školy.

Krok číslo 3: Výuka

Gratulujem! Pri tomto kroku sa dostávate k tej najzaujímavejšej časti - využívaniu hardvéru na hodinách informatiky. Okrem občasných nejasností či problémov sa pripravte aj na spontánne výkriky radosti z radov žiakov :-)

Certifikát

Učitelia, ktorí sa aktívne zapoja do ročného programu Učíme s Hardvérom, získajú na konci šk. roka certifikát o aktívnom a úspešnom zapojení sa. Školy zapojených učiteľov budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach projektu. Podporujeme každého učiteľa, respektíve školu, aby na konci roka napísali článok o skúsenostiach a radostiach z ich školy, ako aj fotky žiackych projektov, a v prípade súhlasu autora ich zverejníme aj na našich stránkach. Aktívne zapojené školy získajú certifikáciu Škola s Hardvérom.

Podmienkou získania certifikátu je aktívna účasť v programe, a to konkrétne:

 • Priebežne posielať spätnú väzbu (spolu s fotkou/videom) z hodiny na aktivity s BBC micro:bit (približne raz za 2 mesiace)
 • Zapojiť aspoň 2 Vašich žiakov do súťaže SPyCup
 • Spolu so žiakmi zorganizovať za rok aspoň jeden workshop pre žiakov nižších ročníkov z Vašej školy
 • Spolu so žiakmi zorganizovať za rok aspoň jeden workshop pre žiakov z inej školy
 • Zaslať jednu Vami vytvorenú metodiku na jednu vyučovaciu hodinu (45min), tému si môžete zvoliť ľubovoľnú.

V prípade účasti v programe získavate:

 • Pozvánky počas roka na všetky naše workshopy organizované po celom Slovensku
 • Pravidelné zasielanie noviniek a bonusových metodík
 • Prístup k live webináru (približne jeden za 2 mesiace, prvý už koncom septembra)
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní pre učiteľa
 • Certifikát "Škola s Hardvérom" pre školu, na ktorej vyučovanie realizujete
 • Zaradenie do losovania o hardvérové edukačné sady (na konci šk. roka)

Alebo môzeš otvoriť formulár v novom okne