Súťaž SPy Cup

O súťaži SPy Cup

Súťaž SPy Cup je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si či už individuálne alebo v tímoch vypracujú hardvérový projekt a popíšu svoj postup vo forme návodu (textová alebo video forma). Najlepšie projekty vystúpia v sekcii EduTrack v rámci medzinárodnej konferencie PyCon Slovakia.


Príklady projektov

  • Automatický požiarnik
  • Inteligentný skleník
  • Domáca meteo stanica

Prezentácia na konferencii PyCon

Finalisti budú mať na prezentácie 5 minút a 3 minúty na otázky porotcov a publika. Inšpirovať sa môžete prezentáciami žiakov z roky 2018 (prezentácie neboli v rámci súťaže SPy Cup).

Kategórie a hodnotiace kritéria

Všetky potrebné informácie o tom, ako pripraviť žiakov pre účasť v súťaži, aké kategórie projektov budú otvorené a ako budú nastavené hodnotiace kritériá budú zverejnené začiatkom školského roka 2018/2019.

Technológie a platformy

Podporovanými platformami sú najmä BBC micro:bit, NodeMCU a RaspberryPi; naprogramované v jazykoch Python, MicroPython alebo ľubovoľnom blokovom programovacom prostredí, avšak presné pravidlá budú zvrejnené začiatkom školského roka 2018/2019.

Termíny

Poznámka: termíny sú iba orientačné, do začiatku školského roka sa ešte môžu upraviť!
  • 15.12.2018 - Prihlásenie sa do súťaže, zaslanie popisu problému, ktorý má projekt riešiť
  • 31.1.2019 - Zaslanie materiálov k projektu (dokumentácia, fotky, videá)
  • 15.2.2019 - Vyhlásenie finalistov, ktorí svoje projekty odprezentujú na konferencii PyCon
  • 8.3.2019 - Prezentácie projektov na konferencii PyCon a vyhlásenie víťazov