Školenia pre učiteľov

Naučiť sa programovať hardvér nie je náročné

Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, a to pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Svedčí o tom aj fakt, že BBC micro:bit plošne rozdávali už 11 a 12 ročným žiakom.

Semináre pre učiteľov informatiky

Pravidelne organizujeme semináre pre učiteľov základných a stredných škôl, na ktorých si predstavíme zariadenie BBC micro:bit a jeho využiteľnosť na hodinách informatiky. Ak máte záujem o zorganizovanie semináru aj vo vašom meste, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Na seminári začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”. Programovať budeme pomocou Blokového programovacieho jazyka (vhodný pre základné školy) a MicroPythonu.

Plánované školenia pre učiteľov

Školenie v Kežmarku
Prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené

Školenie v Kežmarku

V spolupráci so Summer IT Academy zorganizujeme v priestoroch CVČ Kežmarok bezplatné školenie na micro:bity pre učiteľov základných a stredných škôl

Jeseň 2018
Školenie v Nitre
Prihlasovanie zatiaľ nebolo spustené

Školenie v Nitre

V spolupráci so združením ETeacher prebehne bezplatné školenie na micro:bity pre učiteľov základných a stredných škôl

Jeseň 2018

Workshopy pre žiakov v rámci Code Week 2018

Žiakom základných a stredných škôl dávame možnosť zapojiť sa do CodeWeek 2018, a to účasťou na otvorených hodinách so zariadením micro:bit, ktoré organizuje každá škola zapojená do pilotnej fázy projektu Učíme s Hardvérom.

Uskutočnené školenia

Školenie v Martine

Školenie v Martine

Školenie prebehlo v rámci konferencie Python Days v spolupráci so SPŠ a GVPT v Martine.

1. jún 2018
Školenie v Bratislave

Školenie v Bratislave

Školenie bolo zaradene do programu konferencie PyCon - sekcia EduTrack v priestoroch FIIT STU.

10. marec 2018
Školenie v Banskej Bystrici

Školenia v Banskej Bystrici

V spolupráci s Nikou Klimovou sme zorganizovali dve školenia, jedno pre študentov učiteľstva informatiky na UMB a jedno pre učiteľov z regiónu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ J. Bakossa.

1. marec 2018