Školenia a webináre pre učiteľov

Školenia na BBC micro:bit pre učiteľov

Pravidelne organizujeme bezplatné školenia pre učiteľov, ktoré majú za cieľ detailne prejsť prácu s micro:bitmi a pripraviť na výučbu. Štandardne robíme takéto školenia fyzicky (po celom Slovensku), avšak kvôli COVID-19 budeme musieť školenia realizovať online. No aj takéto školenie môže byť plnohodnotné - podmienkou je, že v danom čase budete mať vlastnú sadu BBC micro:bit, a tak počas webináru budete môcť samostatne robiť jednotlivé aktivity z domu.

Aby ste z online školenia vyťažili maximum, odporúčame mať nasledujúce komponenty: BBC micro:bit, držiak na batérie, krokosvorkové káble, LED diódy, LED pásik, reproduktor. Zároveň sú tieto komponenty vhodné aj pre dištančnú výučbu so žiakmi – každý žiak môže sadu dostať domov a pracovať na jednoduchých hardvérových projektoch podľa návodov na enter.study alebo na tejto stránke.