Školenia pre učiteľov

Naučiť sa programovať hardvér nie je náročné

Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, a to pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Svedčí o tom aj fakt, že BBC micro:bit plošne rozdávali už 11 a 12 ročným žiakom.

Semináre pre učiteľov informatiky

Pravidelne organizujeme semináre pre učiteľov základných a stredných škôl, na ktorých si predstavíme zariadenie BBC micro:bit a jeho využiteľnosť na hodinách informatiky. Ak máte záujem o zorganizovanie semináru aj vo vašom meste, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Na seminári začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”. Programovať budeme pomocou Blokového programovacieho jazyka (vhodný pre základné školy) a MicroPythonu.

Plánované školenia pre učiteľov

Mesto Termín Téma Priestory FB PDF
Sereď 15.1.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď Uskutočnené
Košice 4.2.2018 micro:bit a Python Prírodovedecká fakulta UPJŠ Prihláška
Prešov 5.2.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ SPŠ elektrotechnická Prešov Prihláška
Poprad 6.2.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ SOŠT Poprad Prihláška
Spišská Nová Ves 7.2.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ ZŠ Komenského 3, Smižany Prihláška
Levice 19.2.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Gymnázium Andreja Vrábla Levice Prihláška
Nové Zámky 20.2.2018 Viac info čoskoro
Komárno 21.2.2018 Viac info čoskoro

Uskutočnené školenia pre učiteľov

Mesto Termín Priestory
Bratislava 4.12.2018 FabLab Bratislava
Bratislava 6.11.2018 FabLab Bratislava
Nitra 23.10.2018 Fakulta prírodných vied, UKF
Martin 1.6.2018 Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
Bratislava 10.3.2018 Konferencia PyCon, FIIT STU
Banská Bystrica 1.3.2018 Fakulta prírodných vied, UMB