Školenia pre učiteľov

Naučiť sa programovať hardvér nie je náročné

Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, a to pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Svedčí o tom aj fakt, že BBC micro:bit plošne rozdávali už 11 a 12 ročným žiakom.

Semináre pre učiteľov informatiky

Pravidelne organizujeme semináre pre učiteľov základných a stredných škôl, na ktorých si predstavíme zariadenie BBC micro:bit a jeho využiteľnosť na hodinách informatiky. Ak máte záujem o zorganizovanie semináru aj vo vašom meste, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Na seminári začneme jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prejdeme k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm. Vyskúšame si prácu v online prostredí, v ktorom vieme programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači a následne prejdeme do prostredia “Mu”. Programovať budeme pomocou Blokového programovacieho jazyka (vhodný pre základné školy) a MicroPythonu.

Plánované aj zrealizované školenia pre učiteľov

Mesto Termín Téma Priestory FB PDF
Sereď 15.1.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Košice 4.2.2019 micro:bit a Python Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Prešov 5.2.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ SPŠ elektrotechnická Prešov
Poprad 6.2.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ SOŠT Poprad
Spišská Nová Ves 7.2.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ ZŠ Komenského 3, Smižany
Levice 19.2.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Bratislava 23.3.2019 micro:bit pre ZŠ a SŠ FIIT STU počas konferencie PyCon SK Web Konferencie
Bratislava 4.12.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ FabLab Bratislava
Bratislava 6.11.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ FabLab Bratislava
Nitra 23.10.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Fakulta prírodných vied, UKF
Martin 1.6.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
Bratislava 10.3.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Konferencia PyCon, FIIT STU
Banská Bystrica 1.3.2018 micro:bit pre ZŠ a SŠ Fakulta prírodných vied, UMB