Hardvérové projekty

Najkrajším aspektom využívania hardvéru je možnosť prepájať ho s inými predmetmi a vytvárať medzipredmetové projekty, ktoré informatiku prepájajú s umením, matematikou, fyzikou, atď. Tu nájdete niekoľsko inšpirácií.

Hra Pinball


Vytvor si klavír


Hra na reakcie/h4>


Programovanie zvučky z Hviezdnych vojen


Domáci alarm