Platforma NodeMCU

NodeMCU image

Foto: Vowstar (CC-BY-SA)

O NodeMCU

NodeMCU je vhodná pre pokročilých žiakov, ktorí už majú skúsenosti s hardvérom a programovaním. Túto platformu odporúčame najmä žiakom tretieho a štvrtého ročníka na strednej škole v rámci seminárov z informatiky.


Samotná doska

NodeMCU je relatívne malá doska s viacerými elektronickými súčiastkami. Mozgom zariadenia je mikroprocesor ESP8266. Toto je miesto, kde budeme ukladať náš kód a kde sa bude vykonávať. Tento mikroprocesor má v sebe vbudovanú WiFi sieťovú kartu (s anténkou - viď obrázok), takže s ním budeme môcť komunikovať aj cez internet. ESP8266 sa dá použiť aj samostane, no všetky zvyšné súciastky na NodeMCU nám zľachšujú vývoj.

Na každej strane sa nachádza rada pinov (z angl. ‚pin‘), na ktoré sa dajú pripojiť LEDky, senzory, motorčeky, atď. Všetky nožičky by mali byť rovné a kolmé na rovinu dosky.