BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný

  • Stretnutia 16.11.2021 15.00-17.00 a 14.12.2021 15.00-17.00 (Beh Október 2021 I)
  • 8. november 2021 - 19. december 2021