BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný

  • Stretnutia 15.11.2021 15.00-17.00 a 13.12.2021 15.00-17.00 (Beh Október 2021 G)
  • 8. november 2021 - 19. december 2021